You have a complaint against an EU institution or body?

Emily O'Reillyová

Emily O’Reillyová bola prvýkrát zvolená za európsku ombudsmanku v júli 2013. Po voľbách do Európskeho parlamentu bola v decembri 2014 opätovne zvolená na obdobie piatich rokov. V úlohe európskej ombudsmanky vyšetruje nesprávne úradné postupy inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Európskej únie. Ako uznanie za jej prácu získala v roku 2017 cenu Schwarzkopf Europe a cenu Vízia pre Európu na Pražskom európskom samite v roku 2018.

Stala sa prvou ženou, ktorá od roku 2003 do roku 2013 zastávala úrad írskej ombudsmanky a komisárky pre informácie. Okrem toho ju v roku 2007 vymenovali za komisárku pre environmentálne informácie.

Národná univerzita Írska jej v roku 2008 ako národnej ombudsmanke udelila čestný doktorát práva za úsilie, ktoré počas celej svojej pracovnej kariéry vyvíjala na podporu dodržiavania ľudských práv. Udelením čestného doktorátu práva ocenila jej desaťročnú angažovanosť pri výkone mandátu írskej ombudsmanky aj University College v Dubline.

Práca niekdajšej novinárky, autorky kníh a politickej redaktorky priniesla Emily O’Reillyovej významné uznanie na domácej i medzinárodnej úrovni vrátane štipendia Harwardskej univerzity v roku 1988 a viacerých národných ocenení. Napísala tri knihy o írskej politike a médiách, ktoré si vyslúžili veľmi priaznivé recenzie, a v súčasnosti je členkou Medzinárodnej poradnej rady harwardskej Niemanovej nadácie pre žurnalistiku.

Počas svojej novinárskej práce získala dve ocenenia: novinárka roka v roku 1986 a novinár roka v roku 1994.

Pani O’Reillyová je vydatá a má päť detí.

Images of Emily O'Reillyová