You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Ombuds

Šī ir viegli lasāma versija

Eiropas Ombuds

Eiropas ombudes vārds ir Emīlija O’Reilija.

Viņa ir no Īrijas.

Emīlija O’Reilija bija Īrijas ombude desmit gadus.

Pirms Emīlija k‎‎‎‎‎‎‎ļuva par Eiropas ombudi, viņa strādāja par žurnālisti.

Ko dara Eiropas ombuds?

Eiropas ombuds pārbauda Eiropas Savienības iestāžu darbu.

Eiropas Savienības iestādes dažreiz pieļ‎auj k‎‎‎‎‎‎‎‎ļūdas.

Cilvēki par to var ziņot ombudam — šāda veida paziņošana tiek dēvēta par sūdzību.

Eiropas Ombuds palīdz cilvēkiem, kuriem ir sūdzības par kādu Eiropas Savienības iestādi.

Cilvēki ar īpašām vajadzībām ombudam var zvanīt, rakstīt vai sūtīt e-pastu, ja viņiem ir kāda problēma saistībā ar kādu Eiropas Savienības iestādi.

Jūs varat sazināties ar ombudu arī tad, ja kāds, kuru pazīstat, uzskata, ka Eiropas Savienības iestāde pret viņu izturējusies nepareizi.

Kā iesniegt sūdzību?

Dažreiz ES iestādēs kaut kas notiek nepareizi.

Lūdzu, izlasiet šo tekstu, lai uzzinātu, kā iesniegt sūdzību.

Vispirms sūdzieties iestādē

  • Vispirms sūdzieties attiecīgajā ES iestādē, lai viņi varētu mēģināt visu vērst par labu
  • Būtu ieteicams pierakstīt tā cilvēka vārdu, ar kuru runājat par savu sūdzību
  • Būtu ieteicams pierakstīt, ko katrs saka

Sūdzības iesniegšana Eiropas ombudam

  • Uzrakstiet savu vārdu un uzvārdu
  • Uzrakstiet savu mājas adresi, e-pasta adresi vai tālruņa numuru
  • Uzrakstiet tās Eiropas Savienības iestādes nosaukumu, par kuru vēlaties iesniegt sūdzību

Ja ES iestāde kaut ko dara nepareizi, jūs varat ziņot ombudam pat tad, ja nevēlaties iesniegt oficiālu sūdzību.

Kā sazināties ar ombudu

Varat zvanīt uz šo numuru: 00 (33)3 88 17 23 13

Varat nosūtīt e-pastu uz šo adresi: eo@ombudsman.europa.eu

Varat rakstīt vēstuli uz šo adresi:

European Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F - 67001 Strasbourg Cedex
FRANCE

Jūs arī varat sekot ombudam tīmekļa vietnē Twitter: @EUombudsman

Lūdzu, paziņojiet mums, ja vēlaties šo informāciju saņemt citā valodā vai formātā.

Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri, sazinieties ar mums pa e-pastu eo@ombudsman.europa.eu