You have a complaint against an EU institution or body?

Европейски омбудсман

Това е лесна за четене версия

Европейски омбудсман

Името на Европейския омбудсман е Емили О’Райли.

Тя е ирландка.

Емили О’Райли е била десет години ирландски омбудсман.
Била е също така журналистка, преди да стане Европейски омбудсман.

Какво прави Европейският омбудсман?

Европейският омбудсман наблюдава работата на институциите на Европейския съюз.

Понякога институциите на Европейския съюз правят грешки.

Хората могат да кажат за тях на омбудсмана — това се нарича жалба.

Европейският омбудсман помага на хората, които подават жалби срещу дадена институция на Европейския съюз.

Хората с увреждания могат да се обадят по телефона, да пишат или да изпратят електронно писмо на омбудсмана, ако имат проблем с някоя институция на Европейския съюз.

Можете също така да кажете на омбудсмана, ако някой ваш познат счита, че дадена европейска институция се е отнесла неправилно към него.

Как да подадете жалба?

Понякога институциите на ЕС постъпват неправилно.

Текстът по-долу съдържа указания за подаване на жалба.

Подайте жалба първо до институцията

  • Следва да подадете жалба първо до институцията на ЕС, така че тя да може да се опита да оправи нещата при вас
  • Добре е да си запишете името на лицето, с което говорите по вашата жалба
  • Добре е да си запишете какво казват всички

Подаване на жалба до Европейския омбудсман

  • Напишете името и фамилията си
  • Напишете домашния си адрес, адреса на електронната поща или номера на телефона
  • Напишете наименованието на институцията на Европейския съюз, срещу която искате да подадете жалба

Можете да кажете на омбудсмана, ако дадена институция на ЕС постъпва неправилно, дори ако не искате да подадете сам официална жалба.

Как да се свържете с омбудсмана

Можете да се обадите на този номер: 00 33 3 88 17 23 13

Можете да изпратите електронно писмо на адрес: eo@ombudsman.europa.eu

Можете да пишете писмо до:

European Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
67001 Strasbourg Cedex
ФРАНЦИЯ

Можете също да намерите омбудсмана в Twitter на: @EUombudsman

Можете да ни кажете, ако искате тази информация на друг език или в друг формат.

Ако имате въпроси или забележки, можете да ни изпратите електронно писмо на eo@ombudsman.europa.eu