You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska ombudsmannen fyller 25 år

År 2020 firar Europeiska ombudsmannen 25-årsjubileum. Sedan inrättandet 1995 har ombudsmannen arbetat som en oberoende och opartisk institution som upprätthåller öppenhet, etik och ansvarsskyldighet i EU:s offentliga förvaltning. 

Under året planerar vi att lyfta fram hur ombudsmannen fungerar och några av resultaten under de senaste 25 åren: online, i publikationer och vid olika evenemang. Du kan följa alla våra aktiviteter online, på vår webbplats eller via våra sociala mediekanaler och delta i diskussionen genom hashtaggen #EO25years.

Twitter @EUombudsman
Instagram @euombudsman
LinkedIn European Ombudsman
Medium EUOmbudsman
YouTube EUOmbudsman