You have a complaint against an EU institution or body?

Odziv EU na izbruh bolezni covid-19

EU response to COVID-19 - infographic with EU institutions
Prenesi to publikacijo v formatu PNG

Pandemija bolezni covid-19 je privedla do vrste ukrepov na nacionalni ravni in ravni EU.

Odločitve o opremljanju bolnišnic, zapiranju šol ali uvedbi omejitev so prepuščene državam članicam, EU pa je sprejela več podpornih ukrepov za pomoč nacionalnim vladam v boju proti virusu.

Hitrost sprejemanja odločitev in množica organov EU, ki sodelujejo pri teh prizadevanjih, pomenita, da ni vedno jasno, kdo je za kaj odgovoren. To lahko povzroči zmedo in negotovost med ljudmi.

Naloga evropskega varuha človekovih pravic je spremljati preglednost in odgovornost institucij EU, pa tudi pomagati ljudem, da razumejo, kdo sprejema odločitve na ravni EU in kako.

V nadaljevanju podajamo pregled nekaterih ukrepov.

Države članice

Države članice se s krizo spopadajo na nacionalni ravni in na ravni EU. Na ravni EU ministri držav članic v Svetu skupaj s poslanci Evropskega parlamenta odločajo o skupnih ukrepih. Med temi je tudi odločitev o sprostitvi sredstev EU za okrepitev zdravstvenih sistemov.

Zadnje novice iz Sveta: https://www.consilium.europa.eu/sl/topics/covid-19/

Odziv EU na izbruh koronavirusa na spletišču Evropskega parlamenta: https://europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/odziv-eu-na-izbruh-koronavirusa

Evropska Komisija

Usklajuje skupni odziv EU in podpira nacionalne politike.

Primeri:

  • javno naročanje zdravstvene opreme,
  • prilagajanje proračuna EU,
  • repatriacija državljanov,
  • podpora raziskavam.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sl

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

Spremlja širjenje bolezni covid-19 in svetuje državam članicam in Komisiji.

https://europa.eu/!Bg49tT

Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

Podpira države članice in industrijo pri odpravljanju pomanjkanja sredstev za razkuževanje.

https://echa.europa.eu/sl/covid-19

Evropska agencija za zdravila (EMA)

Preverja, ali so cepiva in načini zdravljenja varni in učinkoviti, ter daje industriji napotke o opravljanju testiranj.

https://europa.eu/!Vv97qH

EUROPOL

Spremlja nova kazniva dejanja, ki izkoriščajo krizo zaradi bolezni covid-19, in opozarja nanje.

https://europa.eu/!Mu74th 

Evropska centralna banka (ECB)

Izvaja ukrepe monetarne politike v podporo gospodarstvu euroobmočja.

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200319~11f421e25e.sl.html

Evropska investicijska banka (EIB)

Finančno podpira mala in srednja podjetja.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/