You have a complaint against an EU institution or body?

Úrad európskeho ombudsmana oslavuje 25. výročie

V roku 2020 oslavujeme 25. výročie úradu európskeho ombudsmana. Úrad ombudsmana pôsobí od svojho založenia v roku 1995 ako nezávislá a nestranná inštitúcia, ktorá vo verejnej správe EÚ presadzuje transparentnosť, etiku a zodpovednosť. 

V priebehu roka plánujeme zviditeľňovať funkciu ombudsmana a najvýznamnejšie úspechy za uplynulých 25 rokov, a to na internete, v publikáciách a na rôznych podujatiach. Všetky naše aktivity môžete sledovať online, na našich webových sídlach alebo prostredníctvom našich kanálov sociálnych médií a máte možnosť zapájať sa do diskusie pomocou heštegu #EO25years.

Twitter @EUombudsman
Instagram @euombudsman
LinkedIn European Ombudsman
Medium EUOmbudsman
YouTube EUOmbudsman