You have a complaint against an EU institution or body?

Răspunsul UE la pandemia de COVID-19

EU response to COVID-19 - infographic with EU institutions
descărcaţi această publicaţie in format PNG

Pandemia de COVID-19 a determinat luarea unei serii de măsuri la nivel național și la nivelul UE.

Deși deciziile legate de dotarea spitalelor, închiderea școlilor sau introducerea de restricții sunt de competența statelor membre, UE a convenit cu privire la mai multe măsuri de sprijinire a guvernelor naționale în combaterea virusului.

Din cauza rapidității deciziilor și a multitudinii de organisme ale UE implicate în acest efort, nu este întotdeauna clar cine este responsabil și pentru ce anume. Acest lucru poate duce la confuzia și nesiguranța publicului.

Ombudsmanul European are sarcina de a monitoriza transparența și responsabilitatea instituțiilor UE, dar și de a ajuta oamenii să înțeleagă cine este decidentul la nivelul UE și cum se iau deciziile.

Iată o prezentare generală a unora dintre măsuri.

STATELE MEMBRE

Statele membre fac față crizei la nivel național și la nivelul UE. La nivelul UE, miniștrii naționali din Consiliu iau decizii împreună cu deputații din Parlamentul European cu privire la măsurile comune. Printre aceste măsuri se numără mobilizarea de fonduri UE pentru a consolida sistemele de sănătate.

Ultimele actualizări din partea Consiliului: https://www.consilium.europa.eu/ro/topics/covid-19/

Răspunsul UE la coronavirus pe site-ul Parlamentului: https://europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus

COMISIA EUROPEANĂ

Coordonează măsurile comune la nivelul UE și sprijină politicile naționale.

Exemple:

  • Achiziționarea de echipamente medicale
  • Flexibilitatea bugetului UE
  • Repatrierea cetățenilor
  • Sprijinirea cercetării

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_ro

CENTRUL EUROPEAN DE PREVENIRE ȘI CONTROL AL BOLILOR (ECDC)

Monitorizează răspândirea COVID-19 și oferă consiliere statelor membre și Comisiei.

https://europa.eu/!Bg49tT

AGENȚIA EUROPEANĂ PENTRU PRODUSE CHIMICE (ECHA)

Sprijină statele membre și industria în acoperirea deficitului de produse dezinfectante.

https://echa.europa.eu/ro/covid-19

AGENȚIA EUROPEANĂ PENTRU MEDICAMENTE (EMA)

Verifică dacă vaccinurile și tratamentele sunt sigure și eficace și oferă industriei îndrumări referitoare la testare.

https://europa.eu/!Vv97qH

EUROPOL

Monitorizează și avertizează cu privire la noile infracțiuni care au la bază criza COVID-19.

https://europa.eu/!Mu74th

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ (BCE)

Măsuri de politică monetară pentru sprijinirea economiei din zona euro.

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200319~11f421e25e.en.html

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII (BEI)

Sprijin financiar pentru IMM-uri.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/