You have a complaint against an EU institution or body?

Reakcja UE na wybuch epidemii COVID-19

EU response to COVID-19 - infographic with EU institutions
Pobierz ten obrazek w formacie PNG

W związku z Pandemią COVID-19 podjęto szereg środków na szczeblu krajowym i unijnym.

Podczas gdy decyzje dotyczące wyposażenia szpitali, zamknięcia szkół lub wprowadzenia ograniczeń należą do kompetencji państw członkowskich, UE uzgodniła wprowadzenie kilku środków wspierających, aby pomóc rządom krajowym w zwalczaniu wirusa.

Szybkość podejmowania decyzji i ilość organów UE zaangażowanych w te wysiłki oznacza, że nie zawsze jest jasne, kto jest za co odpowiedzialny. Może to prowadzić do zamieszania i niepewności w społeczeństwie.

Zadaniem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest monitorowanie przejrzystości i odpowiedzialności instytucji UE, ale także pomaganie ludziom w zrozumieniu, kto i jak podejmuje decyzje na szczeblu UE.

Oto przegląd niektórych z tych działań.

Państwa członkowskie

Państwa członkowskie radzą sobie z kryzysem na szczeblu krajowym i na szczeblu UE. Na szczeblu UE, ministrowie krajowi w Radzie podejmują wraz z posłami do Parlamentu Europejskiego decyzje w sprawie wspólnych środków. Obejmują one mobilizację funduszy UE w celu wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

Najnowsze informacje Rady: https://europa.eu/!TC87YY

Odpowiedź UE na koronawirusa na stronie internetowej Parlamentu: https://europa.eu/!rW36Tm

Komisja Europejska

Komisja Europejska koordynuje wspólną reakcję UE i wspiera politykę krajową.

Przykłady obejmują:

  • Zamówienia na sprzęt medyczny
  • Elastyczność budżetu UE
  • Repatriacja obywateli
  • Wspieranie badań

https://europa.eu/!Gc37pR

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

ECDC monitoruje rozprzestrzenianie się COVID-19 i udziela porad państwom członkowskim i Komisji.

https://europa.eu/!Bg49tT

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

ECHA wspiera państwa członkowskie i przemysł w rozwiązywaniu problemu niedoboru środków dezynfekujących.

https://europa.eu/!cv68YM

Europejska Agencja Leków (EMA)

EMA sprawdza, czy szczepionki i terapie są bezpieczne i skuteczne, a także udziela przemysłowi wskazówek, jak je przetestować.

https://europa.eu/!Vv97qH

Europol

Europol monitoruje i ostrzega o nowych przestępstwach wykorzystujących kryzys COVID-19.

https://europa.eu/!VH36DK

Europejski Bank Centralny (EBC)

EBC podejmuje środki polityki pieniężnej w celu wspierania gospodarki strefy euro.

https://europa.eu/!Rr46Bm

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

EBI zapewnia wsparcie finansowe dla MŚP.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/