You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Ombudam — 25!

2020. gadā tiks atzīmēta Eiropas Ombuda 25. gadadiena. Kopš ombuda biroja izveides 1995. gadā, tas ir darbojies kā neatkarīga un objektīva struktūra, kas nodrošina pārredzamības, ētikas un pārskatatbildības principu ievērošanu ES publiskajā pārvaldē. 

Visa 2020. gada laikā mēs plānojam tiešsaistē, dažādās publikācijās un pasākumos informēt sabiedrību par to, kā ombuds strādā, kā arī uzsvērt dažus no pēdējo 25 gadu laikā gūtajiem panākumiem. Visiem mūsu pasākumiem varat sekot līdzi tiešsaistē mūsu tīmekļa vietnē vai arī mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālos un varat arī iesaistīties diskusijā, izmantojot tēmturi #EO25years.

Twitter @EUombudsman
Instagram @euombudsman
LinkedIn European Ombudsman
Medium EUOmbudsman
YouTube EUOmbudsman