You have a complaint against an EU institution or body?

ES atsakas į COVID-19 protrūkį

EU response to COVID-19 - infographic with EU institutions
Atsisiųsti šį leidinį PNG formatu

Kilus COVID-19 pandemijai, nacionaliniu ir ES lygmenimis imtasi įvairių priemonių.

Sprendimus aprūpinti ligonines, uždaryti mokyklas ar taikyti apribojimus turi priimti valstybės narės, o ES susitarė dėl kelių paramos priemonių, kuriomis siekiama padėti nacionalinėms vyriausybėms kovoti su virusu.

Sprendimai priimami taip sparčiai ir prie šių pastangų prisideda tiek daug ES institucijų, kad ne visada aišku, kas už ką yra atsakingas. Visuomenėje tai gali sukelti painiavą ir netikrumą.

Europos ombudsmeno užduotis – stebėti ES institucijų skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat padėti žmonėms suprasti, kas ir kaip priima sprendimus ES lygmeniu.

Toliau apžvelgiami kai kurie veiksmai.

VALSTYBĖS NARĖS

Valstybės narės kovoja su krize nacionaliniu ir ES lygmenimis. ES lygmeniu valstybių narių ministrai Taryboje kartu su Europos Parlamento nariais sprendžia dėl bendrų priemonių. Šios priemonės apima ES lėšų sutelkimą sveikatos priežiūros sistemoms stiprinti.

Naujausia informacija iš Tarybos: https://www.consilium.europa.eu/lt/topics/covid-19/

ES atsakas į koronaviruso grėsmę Europos Parlamento interneto svetainėje: https://europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-atsakas-i-koronavirusa

EUROPOS KOMISIJA

Koordinuoja bendrą ES atsaką ir remia nacionalines priemones.

Pavyzdžiai:

  • Medicininės įrangos viešieji pirkimai
  • ES biudžeto lankstumas
  • Piliečių repatriacija
  • Mokslinių tyrimų rėmimas

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_lt

EUROPOS LIGŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS CENTRAS (ECDC)

Stebi COVID-19 plitimą ir teikia konsultacijas valstybėms narėms ir Komisijai.

https://europa.eu/!Bg49tT

EUROPOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ AGENTŪRA (ECHA)

Padeda valstybėms narėms ir pramonei spręsti dezinfekavimo priemonių trūkumo problemą.

https://echa.europa.eu/lt/covid-19

EUROPOS VAISTŲ AGENTŪRA (EMA)

Tikrina, ar vakcinos ir gydymo metodai yra saugūs ir veiksmingi, ir teikia pramonei gaires, kaip atlikti bandymus.

https://europa.eu/!Vv97qH

EUROPOLAS

Stebi ir įspėja apie naujus nusikaltimus, susijusius su COVID-19 krize.

https://europa.eu/!Mu74th

EUROPOS CENTRINIS BANKAS (ECB)

Pinigų politikos priemonės euro zonos ekonomikai remti.

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200319~11f421e25e.lt.html

EUROPOS INVESTICIJŲ BANKAS (EIB)

Finansinė parama MVĮ.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/