You have a complaint against an EU institution or body?

Odgovor EU-a na izbijanje bolesti COVID-19

EU response to COVID-19 - infographic with EU institutions
Preuzmi ovu publikaciju u PNG formatu

Zbog pandemije bolesti COVID 19 uveden je niz mjera na nacionalnoj razini i na razini EU-a.

Dok su odluke o opremanju bolnica, zatvaranju škola ili uvođenju ograničenja u nadležnosti država članica, na razini EU-a postignut je dogovor o nekoliko mjera potpore kako bi se pomoglo nacionalnim vladama u borbi protiv virusa.

S obzirom na potrebu brzog donošenja odluka i velikog broja tijela EU-a koja u tome sudjeluju, nije uvijek jasno tko je za što odgovoran, a to može izazvati zbunjenost i nesigurnost u dijelu javnosti.

Zadaća je Europskog ombudsmana nadzirati transparentnost i odgovornost postupanja institucija EU-a, ali isto tako i pomoći ljudima kako bi razumjeli tko donosi odluke na razini EU-a i na koji način.

U nastavku su objašnjene neke od aktivnosti.

DRŽAVE ČLANICE

Države članice rješavaju krizu na nacionalnoj razini i na razini EU-a. Na razini EU-a nacionalni ministri okupljeni u Vijeću zajedno sa zastupnicima u Europskom parlamentu donose odluke o zajedničkim mjerama, kao što je upotreba sredstava iz fondova EU-a za jačanje zdravstvenih sustava.

Najnovije informacije iz Vijeća: https://europa.eu/!rn48cq 

Informacije o odgovoru EU-a na koronavirus na internetskim stranicama Europskog parlamenta: https://europa.eu/!pJ98MR 

EUROPSKA KOMISIJA

Koordinira zajedničko djelovanje na razini EU-a i pruža potporu nacionalnim politikama.

Primjeri:

  • nabava zdravstvene opreme
  • fleksibilnost proračuna EU-a
  • repatrijacija građana
  • potpora istraživanjima

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_hr 

EUROPSKI CENTAR ZA SPREČAVANJE I KONTROLU BOLESTI (ECDC)

Prati širenje bolesti COVID-19 i daje savjete državama članicama i Komisiji.

https://europa.eu/!Bg49tT 

EUROPSKA AGENCIJA ZA KEMIKALIJE (ECHA)

Pomaže državama članicama i industrijskom sektoru u rješavanju nestašice dezinfekcijskih sredstava.

https://echa.europa.eu/hr/covid-19 

EUROPSKA AGENCIJA ZA LIJEKOVE (EMA)

Provjerava sigurnost i učinkovitost cjepiva i načina liječenja te daje smjernice industriji u pogledu testiranja.

https://europa.eu/!Vv97qH 

EUROPOL

Prati pojavu novih oblika kriminaliteta kojima se zloupotrebljava kriza uzrokovana bolešću COVID 19 i upozorava na njih.

https://europa.eu/!Mu74th  

EUROPSKA SREDIŠNJA BANKA (ESB)

Mjere monetarne politike s ciljem potpore gospodarstvu eurozone.

https://europa.eu/!Rr46Bm 

EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA (EIB)

Financijska potpora malim i srednjim poduzećima.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/