You have a complaint against an EU institution or body?

Tá 25 bliain slánaithe ag an Ombudsman Eorpach

Is sa bhliain 2020 a dhéantar comóradh 25 bliain ar an Ombudsman Eorpach. Ó cuireadh ar bun í i 1995, tá Oifig an Ombudsman ag obair mar institiúid neamhspleách neamhchlaonta a thacaíonn le trédhearcacht, eitic agus cuntasacht i riarachán poiblí AE. 

Le linn na bliana, tá sé beartaithe againn aird a tharraingt ar an gcaoi a n-oibríonn an tOmbudsman agus ar chuid de na héachtaí a baineadh amach le 25 bliain anuas: ar líne, i bhfoilseacháin agus ag imeachtaí éagsúla. Is féidir ár ngníomhaíochtaí go léir a leanúint ar líne, ar ár láithreán gréasáin nó trínár gcainéil meán sóisialta, agus trí pháirt a ghlacadh sa phlé tríd an haischlib #EO25years a úsáid.

Twitter @EUombudsman
Instagram @euombudsman
LinkedIn European Ombudsman
Medium EUOmbudsman
YouTube EUOmbudsman