You have a complaint against an EU institution or body?

EU's reaktion på covid-19-udbruddet

EU response to COVID-19 - infographic with EU institutions
Hent denne billede i PNG format

Covid-19-pandemien har medført en række foranstaltninger på nationalt plan og EU-plan.

Mens det er medlemsstaterne, der skal træffe beslutninger med hensyn til at udstyre hospitaler, lukke skoler eller indføre restriktioner, har EU vedtaget en række støtteforanstaltninger for at hjælpe de nationale regeringer med at bekæmpe virussen.

Idet beslutningerne træffes hurtigt, og der er mange forskellige EU-organer involveret i denne indsats, er det ikke altid klart, hvem der er ansvarlig for hvad. Dette kan føre til forvirring og usikkerhed blandt offentligheden.

Det er Den Europæiske Ombudsmands opgave at overvåge EU-institutionernes gennemsigtighed og ansvarlighed, men også at hjælpe borgerne med at forstå, hvem der træffer beslutninger på EU-plan, og hvordan.

Her er en oversigt over nogle af tiltagene.

MEDLEMSLANDENE

Medlemslandene håndterer krisen på nationalt plan og EU-plan. På EU-plan træffer de nationale ministre i Rådet sammen med Europa-Parlamentets medlemmer afgørelse om fælles foranstaltninger. Disse omfatter mobilisering af EU-midler til at styrke sundhedssystemerne.

Seneste opdateringer fra Rådet: https://europa.eu/!rn48cq 

EU's reaktion på coronavirus på Parlamentets websted: https://europa.eu/!pJ98MR 

EUROPA-KOMMISSIONEN

Koordinerer EU's fælles indsats og støtter de nationale politikker.

Eksempler:

  • indkøb af medicinsk udstyr
  • fleksibilitet i EU-budgettet
  • hjemtransport af borgere
  • støtte til forskning

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_da 

DET EUROPÆISKE CENTER FOR FOREBYGGELSE AF OG KONTROL MED SYGDOMME (ECDC)

Overvåger udbredelsen af covid-19 og rådgiver medlemsstaterne og Kommissionen.

https://europa.eu/!Bg49tT 

DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTUR (ECHA)

Støtter medlemsstaterne og industrien med hensyn til at afhjælpe mangel på desinfektionsmidler.

https://echa.europa.eu/da/covid-19 

DET EUROPÆISKE LÆGEMIDDELAGENTUR (EMA)

Kontrollerer, at vacciner og behandlinger er sikre og effektive, og giver industrien vejledning i, hvordan der testes.

https://europa.eu/!Vv97qH 

EUROPOL

Overvåger og advarer om ny kriminalitet, der udnytter covid-19-krisen.

https://europa.eu/!Mu74th  

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB)

Pengepolitiske foranstaltninger til støtte for økonomien i euroområdet.

https://europa.eu/!Rr46Bm 

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK (EIB)

Finansiel støtte til SMV'er.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/