You have a complaint against an EU institution or body?

Reakce EU na rozšíření onemocnění COVID-19

EU response to COVID-19 - infographic with EU institutions
Stáhnout tuto publikaci ve formátu PNG

Pandemie COVID-19 vedla k řadě opatření na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU.

Zatímco rozhodnutí ohledně vybavení nemocnic, uzavření škol nebo zavádění omezení přijímají členské státy, EU průběžně schvaluje podpůrná opatření s cílem pomoci vládám jednotlivých zemí v boji proti tomuto viru.

S ohledem na rychlost přijímání rozhodnutí a velké množství subjektů EU zapojených do tohoto úsilí není vždy zřejmé, kdo je za co odpovědný. To může vést na straně veřejnosti ke zmatku a nejistotě.

Úkolem evropského veřejného ochránce práv je sledovat transparentnost a odpovědnost orgánů EU, ale také pomáhat lidem pochopit, kdo a jak přijímá rozhodnutí na úrovni EU.

Níže uvádíme přehled některých opatření.

ČLENSKÉ STÁTY

Členské státy řeší krizi na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. Na úrovni EU o společných opatřeních spolurozhodují ministři vlád v Radě Evropské unie a poslanci Evropského parlamentu. Mezi tato opatření patří čerpání fondů EU na posílení systémů zdravotní péče.

Nejnovější informace z Rady: https://www.consilium.europa.eu/cs/topics/covid-19/

Reakce EU na koronavirus na stránkách Evropského parlamentu: https://europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/koronavirus

EVROPSKÁ KOMISE

koordinuje společnou reakci EU a podporuje politiky zaváděné na vnitrostátní úrovni.

Příklady:

  • zadávání zakázek na zdravotnické vybavení,
  • flexibilita rozpočtu EU,
  • repatriace občanů,
  • podpora výzkumu.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_cs

EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC)

monitoruje šíření onemocnění COVID-19 a poskytuje poradenství členským státům a Komisi.

https://europa.eu/!Bg49tT

EVROPSKÁ AGENTURA PRO CHEMICKÉ LÁTKY (ECHA)

podporuje členské státy a průmysl při řešení nedostatku dezinfekčních látek.

https://echa.europa.eu/cs/covid-19

EVROPSKÁ AGENTURA PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY (EMA)

ověřuje bezpečnost a účinnost očkovacích látek a léčebných postupů a poskytuje průmyslu pokyny, jak provádět testy.

https://europa.eu/!Vv97qH

EUROPOL

monitoruje novou trestnou činnost využívající krizi způsobenou onemocněním COVID-19 a varuje před ní.

https://europa.eu/!Mu74th

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA (ECB)

provádí opatření měnové politiky na podporu ekonomiky eurozóny.

https://europa.eu/!Rr46Bm

EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA (EIB)

poskytuje finanční podporu malým a středním podnikům.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/