You have a complaint against an EU institution or body?

Службата на Европейския омбудсман става на 25 години

През 2020 г. се отбелязва 25-ата годишнина на службата на Европейския омбудсман. От момента на създаването ѝ през 1995 г. службата на Омбудсмана работи като независима и безпристрастна институция, която подкрепя прозрачността, етиката и отчетността в публичната администрация на ЕС. 

През годината планираме да изтъкнем начина, по който Омбудсманът работи и някои от постиженията през последните 25 години: онлайн, в публикации и в рамките на различни мероприятия. Можете да следите всички наши дейности онлайн, на нашия уебсайт или чрез нашите канали в социалните медии и да участвате в дискусията, като използвате хаштага #EO25years.

Twitter @EUombudsman
Instagram @euombudsman
LinkedIn European Ombudsman
Medium EUOmbudsman
YouTube EUOmbudsman