You have a complaint against an EU institution or body?

Brev: Europeiska ombudsmannen uppmanar allmänheten att lämna synpunkter (OI/3/2003/JMA)

Strasbourg, 28-04-2004

Den 19 november 2003 inledde Europeiska ombudsmannen en undersökning på eget initiativ om integrering av funktionshindrade personer, framför allt de åtgärder som Europeiska kommissionen vidtagit för att tillse att personer med funktionshinder inte utsätts för diskriminering i samband med sina kontakter med institutionen.

För att se till att personer med funktionshinder informerades om detta initiativ och fick en möjlighet att lämna synpunkter, offentliggjorde ombudsmannen samtliga relevanta dokument som gäller undersökningen på sin webbplats (http://www.ombudsman.europa.eu/disabilities/sv/default.htm). Ett stort antal personer och organisationer skrev därefter till ombudsmannen för att välkomna initiativet och understryka hur allvarligt det problem var som han hade åtagit sig att undersöka.

Den 3 och 18 mars 2004 skickade kommissionen sitt yttrande till ombudsmannen. I yttrandet hänvisar institutionen till ett antal förslag, såväl ny lagstiftning som andra initiativ, som den har lagt fram under senare år för att garantera att principen om lika möjligheter blir en realitet för institutionens anställda och/eller släktingar med funktionshinder, och för de personer som vill delta i olika rekryteringsförfaranden.

Kommissionens yttrande finns tillgängligt på ombudsmannens webbplats på samtliga EU:s officiella språk.

Ombudsmannen anser det vara viktigt att ge allmänheten, och framför allt personer med funktionshinder, en möjlighet att kommentera kommissionens yttrande innan han fattar beslut om nästa steg i undersökningen. Han uppmanar därför allmänheten att lämna sina kommentarer om kommissionens yttrande senast den 31 maj 2004. Kommentarerna bör helst skickas via e-post (euro-ombudsman@europarl.eu.int) och innehålla en hänvisning till "OI/3/2003". Även kommentarer som skickas med vanlig post eller fax är välkomna.

Samtliga kommentarer som skickas in kommer att registreras av ombudsmannen och ingå i undersökningens dokumentation. Ombudsmannen kan komma att vidarebefordra kommentarerna till kommissionen och han kommer att ställa dem till allmänhetens förfogande på begäran.