You have a complaint against an EU institution or body?

Integrarea copiilor cu handicap în şcolile europene

Rezumatul anchetei suplimentare referitoare la decizia Ombudsmanului European in ancheta din proprie iniţiativă OI/3/2003/JMA privind integrarea persoanelor cu handicap în cadrul Comisiei Europene

În decizia de încheiere a anchetei sale din proprie iniţiativă privind integrarea persoanelor cu handicap (referinţă: OI/3/2003/JMA), Ombudsmanul a identificat un domeniu în care sunt necesare în continuare eforturi, şi anume atitudinea şcolilor europene faţă de copiii cu nevoie educaţionale speciale (copii cu NES). Ombudsmanul a solicitat Comisiei să-i trimită un raport suplimentar privind progresele înregistrate de şcolile europene în ceea ce priveşte integrarea copiilor cu NES. Raportul Comisiei a fost publicat pe site-ul internet al Ombudsmanului, iar publicul a fost invitat să formuleze observaţii.

În decizia sa, Ombudsmanul a recunoscut eforturile Comisiei de a elabora politici mai eficiente pentru integrarea copiilor cu NES. Progresul înregistrat s-a manifestat prin faptul că, în ultimii ani, numărul copiilor cu NES integraţi în şcolile europene a crescut semnificativ. Cu toate acestea, Ombudsmanul şi-a exprimat regretul că sprijinul financiar acordat funcţionarilor care au în familie persoane  cu handicap este insuficient. Acest sprijin este cu precădere, inadecvat în ceea ce priveşte acoperirea cheltuielilor pe care le suportă familiile ai căror copii sunt excluşi din şcolile europene din cauza handicapului.

Este alarmant faptul că un număr semnificativ de copii cu NES acceptaţi în şcolile respective s-au retras ulterior din motive necunoscute. Acest fenomen ar putea indica abordarea necorespunzătoare a procesului de integrare de către aceste şcoli. Ombudsmanul a încurajat Comisia să asigure un grad mai mare de implicare a părinţilor, pe baza principiilor de respect reciproc, transparenţă şi parteneriat. El a considerat, de asemenea, că accentul pe care îl pun şcolile europene pe integrare nu este suficient şi că acestea ar trebui să se îndrepte spre o nouă politică bazată pe includere. În continuare, Ombudsmanul a remarcat că publicul a identificat modalităţi de facilitare a includerii prin consolidarea rolului unor coordonatori NES mai bine instruiţi, a rolului pe care îl au părinţii şi/sau prin introducerea celor mai bune practice. Ombudsmanul a salutat decizia şcolilor europene de a lansa un proiect pilot privind înfiinţarea unui nou Centru de resurse NES şi angajamentul Comisiei de a examina cu atenţie răspunsurile Consiliului de inspectori cu privire la standardele minime pentru acest Centru de resurse NES. El a mai solicitat Comisiei să monitorizeze îndeaproape desfăşurarea proiectului pilot şi a subliniat că integrarea copiilor cu NES trebuie să ţină seama în cea mai mare măsură de obligaţia de a garanta o educaţie inclusivă şi nediscriminatorie pentru toţi, consacrată în Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu handicap şi semnată de Comisie în numele statelor membre ale UE.

În acord cu avizul formulat de Parlamentul European, Ombudsmanul consideră că, Comisia trebuie să se implice mai activ în politica privind NES a şcolilor europene şi să încerce să îşi consolideze rolul în acest sens. Ombudsmanul şi-a exprimat speranţa că, prin lansarea unei dezbateri publice pe marginea integrării copiilor cu NES în şcolile europene, a ajutat Comisia să îşi reanalizeze acţiunile cu scopul de a-i servi mai bine pe cetăţenii europeni.

În efortul de a informa cât mai mulţi cetăţeni posibil, Ombudsmanul va publica pe site-ul său internet versiunea integrală a prezentei anchete în limba engleză, precum şi rezumatele acesteia în toate limbile oficiale ale UE.