You have a complaint against an EU institution or body?

Brief: De Europese Ombudsman verzoekt om opmerkingen van het publiek (OI/3/2003/JMA)

Straatsburg, 28-04-2004

Op 19 november 2003 heeft de Europese Ombudsman een onderzoek op eigen initiatief geopend naar de integratie van personen met een handicap, met name met betrekking tot maatregelen die de Europese Commissie heeft genomen om ervoor te zorgen dat personen met een handicap niet worden gediscrimineerd in hun betrekkingen met de instelling.

Om personen met een handicap op de hoogte te brengen van dit initiatief en erop te wijzen dat zij hun standpunt bekend kunnen maken, heeft de Ombudsman alle relevante documenten betreffende het onderzoek gepubliceerd op zijn website (http://www.ombudsman.europa.eu/disabilities/nl/default.htm). Tal van personen en organisaties hebben hierop gereageerd. Zij schreven de Ombudsman om hem te feliciteren met zijn initiatief en te wijzen op de ernst van het probleem waarnaar hij dit onderzoek heeft ingesteld.

Op 3 en 18 maart 2004 deed de Commissie de Ombudsman haar standpunt toekomen, waarin zij de aandacht vestigt op een aantal wetgevende en andere voorstellen die zij de afgelopen jaren heeft gedaan om ervoor te zorgen dat het gelijkekansenbeginsel werkelijkheid wordt voor haar personeelsleden en/of familieleden met een handicap, alsook voor degenen die aan een aanwervingsprocedure wensen deel te nemen.

Het standpunt van de Commissie is in alle officiële talen van de EU beschikbaar op de website van de Ombudsman.

De Ombudsman vindt het belangrijk het publiek, en personen met een handicap in het bijzonder, de gelegenheid te geven om opmerkingen te maken over het standpunt van de Commissie alvorens te beslissen over de volgende stap in het onderzoek. Hij zou het daarom op prijs stellen tegen uiterlijk 31 mei 2004 opmerkingen over het standpunt van de Commissie te ontvangen. Opmerkingen worden bij voorkeur per e-mail (euro-ombudsman@europarl.eu.int) gestuurd met vermelding van de referentie "OI/3/2003". Opmerkingen die per post of fax worden opgestuurd, zullen ook in aanmerking worden genomen.

Alle ontvangen opmerkingen zullen worden ingeschreven, onderzocht en opgenomen in het onderzoeksdossier van de Ombudsman. De Ombudsman kan opmerkingen doorsturen aan de Commissie en zal deze op verzoek ook beschikbaar stellen aan het publiek.