You have a complaint against an EU institution or body?

Feljegyzés: az ombudsman jelentést kap a Bizottságtól a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásáról az európai iskolákban

2003. november 19-én az európai ombudsman hivatalból vizsgálatot kezdeményezett a fogyatékkal élők integrálásával kapcsolatban (OI/3/2003/JMA), különös tekintettel az Európai Bizottság azon intézkedéseire, amelyek célja, hogy a fogyatékkal élőket az intézménnyel való kapcsolattartásuk során ne érje hátrányos megkülönböztetés.

2007. július 4-én, hosszas vizsgálatokat követően, melyben az érintetteknek is lehetőséget biztosítottak a részvételre, az ombudsman lezárta saját kezdeményezésű vizsgálatát. Az ombudsman arra a következtetésre jutotta, hogy a Bizottság számos pozitív lépést tett annak érdekében, hogy a fogyatékkal élőket ne érje hátrányos megkülönböztetés az intézményekkel való kapcsolatukban. E pozitív intézkedések között szerepel az, hogy könnyebb hozzáférést biztosítanak az információkhoz a Bizottság honlapján keresztül és hogy javították a toborzási és előléptetési feltételeket. Az ombudsman hangsúlyozta, hogy többet kellene tenni annak érdekében, hogy a Bizottság munkatársai érzékenyebbé váljanak a fogyatékkal élők szükségletei iránt, azonban mivel a Bizottság számos kötelezettséget vállalt e tekintetben, arra a következtetésre jutott, hogy nem szükséges további lépéseket tennie.

Ami az európai iskolákban tanuló fogyatékkal élő gyermekeket illeti, az ombudsman kritikusan tekint a Bizottság megközelítésére, és úgy véli, hogy az nem megfelelő. A Bizottság ugyanis nem adott magyarázatot arra, hogy miként kívánja értékelni az európai iskolák új, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálására irányuló politikájának eredményeit, és nem határozta meg az értékelés menetrendjét sem. A helyzet jövőbeli alakulásának nyomon követése érdekében az ombudsman kérte a Bizottságot, hogy 2007 végéig készítsen jelentést az elért eredményekről. A polgárok tájékoztatása érdekében az ombudsman vállalta, hogy a jelentést honlapján közzéteszi.

2007. december 21-én a Bizottság benyújtotta jelentését a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásáról az európai iskolákban. A Bizottság angol nyelvű jelentése elérhető az ombudsman honlapján, és hamarosan az EU összes hivatalos nyelvén hozzáférhető lesz. Az ombudsman a jelentésben foglaltak és az olvasóközönség ahhoz fűzött megjegyzései alapján fog döntést hozni arról, hogy szükség van-e további lépésekre. A polgároktól származó esetleges kommentárok beérkezését és tanulmányozását követően az ombudsman a honlapján közzétett levélben fogja tájékoztatni a Bizottságot következtetéseiről.