You have a complaint against an EU institution or body?

Tájékoztatás a Bizottságra irányuló, 2005. október 28-án végzett további vizsgálatokról, az Európai Ombudsmannak a fogyatékkal élők integrációjával kapcsolatosan hivatalból indított vizsgálatával (OI/3/2003) összefüggésben

Strasbourg, 28-10-2005

2003. november 19-én az Ombudsman tájékoztatta a Bizottságot azon döntéséről, miszerint hivatalból indít vizsgálatot a fogyatékkal élők integrációjának témájában, különös tekintettel a Bizottság azon intézkedéseire, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy a fogyatékkal élők nem részesülnek hátrányos megkülönböztetésben az intézménnyel való kapcsolatukban. Az Ombudsman egyúttal felkérte a Bizottságot, hogy készítsen jelentést (a) a végrehajtott vagy a végrehajtani szándékozott intézkedésekről, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy a fogyatékkal élők nem részesülnek hátrányos megkülönböztetésben az intézménnyel való kapcsolatukban, valamint készítsen jelentést (b) az intézkedések elfogadásának ütemtervéről.

2004. március 3-án a Bizottság megküldte véleményét, amely azután megjelent az Ombudsman honlapján. A Bizottság 2004. március 16-án másolatot küldött a véleményből az EU összes nemzeti ombudsmanja részére.

E különféle intézkedésekre válaszul az Ombudsmanhoz összesen 56 hozzászólás érkezett társadalmi szervezetektől és a nemzeti ombudsmanoktól.

Ahhoz, hogy teljesüljenek a kezdeményezésből eredő magas szintű elvárások, az Ombudsman véleménye szerint a nagyközönség által kifejezett aggályokat nyitott és átlátható párbeszéd során kell a Bizottság elé tárni. Az Ombudsman ezért további tájékoztatást kért a Bizottságtól az alábbiak szerint:

1. Foglalkoztatás:

* A Bizottságnak meg kell határoznia azon szempontokat és iránymutatásokat, amelyek segítségével szervezeti egységei eldönthetik, hogy aránytalan terhet jelent-e bármilyen, a fogyatékkal élők integrációját előmozdító intézkedés. Figyelembe kell venni ugyanis, hogy a Szolgálati szabályzat 1d.6 cikkének határozott rendelkezése szerint a megkülönböztetéstől való mentesség elvének bármely gyakorlati korlátozását objektív és ésszerű indokokkal kell alátámasztani, és azt közérdekű, jogos célokra kell fordítani.

* Szándékoznak-e szervezeti egységei bármilyen további jelentést készíteni arról, hogy a nem látáskárosodási fogyatékkal élő jelentkezők hozzáférnek-e a munkaerő-felvételi eljárásokhoz?

* Tervezi-e időszakos jelentések készítését a fogyatékosokkal kapcsolatos munkaerő-felvételi politikájának fejlesztéséről? Ha igen, mikor hajtja végre ezt az intézkedést?

* Készülnek-e szervezeti egységeiolyan pozitív intézkedések megtételére, amelyek elősegítik a fogyatékkal élők felvételét?

2. A Bizottság épületeinek megközelíthetősége:

* Elfogadták-eazonokirat új változatát, amely kívánalmakat fogalmaz meg a Bizottság épületének akadálymentességére? Ha igen, mi az intézkedések fő iránya?

* Könnyebben tudják-e elérni a fogyatékkal élők a számukra fenntartott parkolóhelyeket - akár a Bizottság épületein belül, akár azokon kívül?

3. Tájékoztatás és közlemények:

* Hogyan szándékozik fejleszteni a fogyatékosoknak szóló tájékoztatás hozzáférhetőségét - nemcsak a látáskárosodottak, hanem az egyéb fogyatékkal élők számára is?

* Tervezi-e annak rendszeres értékelését, hogy a fogyatékkal élők miként érik el honlapjait? Ha igen, hogyan szándékozik megvalósítani ezt a kezdeményezést?

* Tervezi-e az EU okmányainak alternatív formátumokban való hozzáférhetővé tételét, például nagyméretű nyomtatásban, hangos és elektronikus formátumban?

4. Az európai iskolák:

* Hogyan szándékozik értékelni a Bizottság az európai iskolákkal és a különleges oktatási szükségletű gyermekek integrációjával kapcsolatos új politikájának eredményeit? Mikor kerül sor az értékelésre?

5. Belső koordináció:

* Elvégezte-e a Bizottság a 2004. évre vonatkozó, felülvizsgált Jó gyakorlat kódexének első értékelését? Ha igen, milyen következtetéseket vont le belőle, és a következtetések alapján milyen lépések megtételét javasolja?

* Szervezett-e vagy szándékozik-e szervezni képzéseket vagy tájékoztató kampányokat, hogy tudatosítsa alkalmazottaiban a fogyatékosság következményeit?

Az Ombudsman felkérte a Bizottságot, hogy a kért információkat 2006. január 31-ig küldje meg részére, majd a Bizottság válaszát meg fogja jelentetni saját honlapján.