You have a complaint against an EU institution or body?

Kirje: Euroopan oikeusasiamies pyytää huomautuksia yleisöltä (OI/3/2003/JMA)

Strasbourg, 28-04-2004

Euroopan oikeusasiamies aloitti 19. marraskuuta 2003 omasta aloitteestaan vammaisten sopeutumista koskevan tutkimuksen, jossa selvitetään erityisesti, mihin toimiin Euroopan komissio on ryhtynyt varmistaakseen, ettei vammaisia syrjitä heidän suhteissaan komissioon.

Jotta vammaiset saisivat tiedon tutkimuksesta ja heillä olisi mahdollisuus tuoda julki omat kantansa, oikeusasiamies julkaisi kaikki tutkimukseen liittyvät olennaiset asiakirjat verkkosivuillaan (http://www.ombudsman.europa.eu/disabilities/fi/default.htm) Tämän seurauksena huomattava määrä henkilöitä ja järjestöjä otti yhteyttä oikeusasiamieheen kertoakseen suhtautuvansa myönteisesti aloitteeseen ja korostaakseen tutkittavan ongelman vakavuutta.

Komissio lähetti 3. ja 18. maaliskuuta 2004 oikeusasiamiehelle lausuntonsa. Lausunnossa komissio viittaa useisiin viime vuosina tekemiinsä lainsäädännöllisiin ja muihin ehdotuksiin, joiden tarkoituksena on ollut varmistaa, että yhtäläisten mahdollisuuksien periaate toteutuu komissiossa työskentelevien vammaisten henkilöiden ja/tai heidän vammaisten sukulaistensa sekä rekrytointimenettelyyn osallistuvien henkilöiden kohdalla.

Komission lausunto on saatavissa oikeusasiamiehen verkkosivuilta kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Oikeusasiamies pitää tärkeänä, että yleisöllä ja etenkin vammaisilla on mahdollisuus esittää huomautuksia komission lausunnosta, ennen kuin tutkimuksen seuraavasta vaiheesta päätetään. Siksi hän pyytääkin, että huomautukset komission lausunnosta toimitetaan viimeistään 31. toukokuuta 2004. Huomautukset pyydetään toimittamaan mieluiten sähköpostitse viitteellä "OI/3/2003" varustettuina osoitteeseen euro-ombudsman@europarl.eu.int. Myös postitse tai faksina toimitetut huomautukset otetaan huomioon.

Kaikki huomautukset kirjataan, tutkitaan ja liitetään oikeusasiamiehen tutkimusta koskevaan arkistoon. Oikeusasiamies voi välittää huomautukset komissiolle, ja ne ovat yleisön saatavilla pyynnöstä.