You have a complaint against an EU institution or body?

Ενταξη των παιδιων με ειδικες αναγκες στα ευρωπαϊκα σχολεια

Περίληψη της περαιτέρω έρευνας κατόπιν της απόφασης που έλαβε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης έρευνας OI/3/2003/JMA σχετικά με την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στην απόφαση περάτωσης της αυτεπάγγελτης έρευνας σχετικά με την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες (αριθ. αναφ. : OI/3/2003/JMA), ο Διαμεσολαβητής εντόπισε έναν τομέα στον οποίο ήταν ακόμη αναγκαία η λήψη μέτρων, ήτοι το ζήτημα της μεταχείρισης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (παιδιά με ΕΕΑ) στα ευρωπαϊκά σχολεία. Ο Διαμεσολαβητής ζήτησε από την Επιτροπή να του αποστείλει μια συμπληρωματική έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ένταξη των παιδιών με ΕΕΑ στα ευρωπαϊκά σχολεία. Η έκθεση της Επιτροπής δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο του Διαμεσολαβητή και το κοινό κλήθηκε να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του.

Στην απόφασή του, ο Διαμεσολαβητής, αναγνώρισε τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή προκειμένου να θεσπίσει πιο αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των παιδιών με ΕΕΑ. Η πρόοδος αυτή αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των παιδιών με ΕΕΑ στα ευρωπαϊκά σχολεία. Ο Διαμεσολαβητής εξέφρασε τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται στους υπαλλήλους των οποίων μέλη των οικογενειών είναι άτομα με ειδικές ανάγκες είναι ανεπαρκής. Συγκεκριμένα, η οικονομική αυτή βοήθεια δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών που επωμίζονται οι οικογένειες των οποίων τα παιδιά αποκλείονται από τα ευρωπαϊκά σχολεία λόγω της αναπηρίας τους.

Ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός παιδιών με ΕΕΑ που έγιναν δεκτά στα ευρωπαϊκά σχολεία αποχώρησαν στη συνέχεια για άγνωστους λόγους. Είναι πιθανό το γεγονός αυτό να αποτελεί ένδειξη των ελλείψεων από τις οποίες πάσχει η διαδικασία ένταξης στα ευρωπαϊκά σχολεία. Ο Διαμεσολαβητής ενθάρρυνε την Επιτροπή να διασφαλίσει ισχυρότερη συμμετοχή των γονέων σε βάση αμοιβαίου σεβασμού, διαφάνειας και συνεργασίας. Επιπλέον, έκρινε ότι οι προσπάθειες των ευρωπαϊκών σχολείων για ένταξη δεν ήταν αρκετά επίμονες και ότι τα τελευταία πρέπει να κατευθυνθούν προς μια νέα πολιτική η οποία να βασίζεται στην ενσωμάτωση. Επιπρόσθετα, ο Διαμεσολαβητής επισήμανε ότι το κοινό εντόπισε μέτρα που διευκολύνουν την ενσωμάτωση μέσω της διεύρυνσης του ρόλου καλύτερα καταρτισμένων συντονιστών σε θέματα ΕΕΑ, της ενίσχυσης του ρόλου των γονέων ή/και μέσω της εισαγωγής βέλτιστων πρακτικών. Ο Διαμεσολαβητής χαιρέτησε την απόφαση των ευρωπαϊκών σχολείων να θέσουν σε λειτουργία ένα πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία ενός νέου κέντρου πόρων ΕΕΑ, καθώς επίσης και τη δέσμευση της Επιτροπής να εξετάσει προσεκτικά τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου Επιθεωρητών σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το εν λόγω κέντρο πόρων ΕΕΑ. Επιπλέον, ζήτησε από την Επιτροπή να παρακολουθεί το πιλοτικό πρόγραμμα εκ του σύνεγγυς και τόνισε ότι στο πλαίσιο της ένταξης των παιδιών με ΕΕΑ θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η υποχρέωση παροχής εκπαίδευσης σε όλους χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, ως υπαγορεύεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες η οποία υπεγράφη από την Επιτροπή εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη γνώμη που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Διαμεσολαβητής έκρινε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει πιο ενεργά στην πολιτική των ευρωπαϊκών σχολείων σχετικά με τις ΕΕΑ και να προσπαθήσει να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της στον τομέα αυτό. Ο Διαμεσολαβητής εξέφρασε την ελπίδα ότι ανοίγοντας τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την ένταξη των παιδιών με ΕΕΑ στα ευρωπαϊκά σχολεία βοήθησε την Επιτροπή να επαναξιολογήσει τις δράσεις της με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

Σε μια προσπάθεια ενημέρωσης όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών, ο Διαμεσολαβητής θα δημοσιεύσει στον δικτυακό τόπο του την πλήρη έκδοση της παρούσας περαιτέρω έρευνας στην αγγλική γλώσσα καθώς και περίληψή της σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.