You have a complaint against an EU institution or body?

Brev: Den Europæiske Ombudsmand anmoder om bemærkninger fra offentligheden (OI/3/2003/JMA)

Strasbourg, 28-04-2004

Den 19. november 2003 indledte Den Europæiske Ombudsmand en undersøgelse på eget initiativ om spørgsmålet om integration af handicappede, navnlig for så vidt angår de foranstaltninger, som Europa-Kommissionen har gennemført med henblik på at sikre, at handicappede ikke forskelsbehandles i deres forbindelser med institutionen.

Med henblik på at sikre, at handicappede blev underrettet om dette initiativ og fik mulighed for at tilkendegive deres synspunkter, offentliggjorde Ombudsmanden alle relevante dokumenter vedrørende undersøgelsen på sit websted (http://www.ombudsman.europa.eu/disabilities/da/default.htm). En lang række personer og organisationer skrev efterfølgende til Ombudsmanden for at hilse hans initiativ velkommen og for at understrege alvoren bag det problem, han havde sat sig for at undersøge.

Den 3. og den 18. marts 2004 sendte Kommissionen sin udtalelse til Ombudsmanden. Heri henviser institutionen til en række forslag, både lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige, som den har fremlagt i løbet af de senere år med henblik på at sikre, at princippet om lige muligheder kan blive en realitet for de handicappede blandt personalet og/eller de pårørende samt dem, der ønsker at deltage i udvælgelsesprøver.

Kommissionens udtalelse findes på Ombudsmandens websted på alle de officielle EU-sprog.

Ombudsmanden anser det for vigtigt at give befolkningen, og især handicappede, mulighed for at fremsætte bemærkninger til Kommissionens udtalelse, før der tages yderligere skridt i undersøgelsen. Derfor imødeser han bemærkninger til Kommissionens udtalelse, der kan indsendes inden den 31. maj 2004. Bemærkninger bedes venligst indsendt via e-mail (euro-ombudsman@europarl.eu.int) og mærkes "OI/3/2003". Bemærkninger, der indsendes pr. brev eller fax, vil også komme med i betragtning.

Alle de modtagne bemærkninger vil blive registreret, gennemgået og inddraget i Ombudsmandens materiale vedrørende undersøgelsen. Ombudsmanden kan sende bemærkningerne videre til Kommissionen og vil stille dem til rådighed for offentligheden, hvis der anmodes om det.