You have a complaint against an EU institution or body?

Varstvo osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki jih zbere Evropski varuh človekovih pravic, se obdelajo v skladu z Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

Zaenkrat se na tej spletni strani od uporabnika zahtevajo osebni podatki samo v dveh primerih:

(1) Kadar želi uporabnik varuhu človekovih pravic poslati elektronsko sporočilo, lahko to stori tako, da izpolni spletni obrazec. V obrazcu mora navesti svoj priimek, ime in naslov elektronske pošte. Poslani obrazec se prek elektronske pošte posreduje ustrezni osebi ali službi urada varuha človekovih pravic. Vsebina obrazca se ne shrani v podatkovni zbirki spletne strani varuha človekovih pravic niti ni na voljo varuhu in njegovemu osebju v kakršni koli obliki, razen v obliki zgoraj omenjene elektronske pošte.

(2) Kadar želi uporabnik varuhu človekovih pravic predložiti pritožbo na spletnem obrazcu, mora najprej ustvariti svoj uporabniški račun. Uporabnik mora pri tem vpisati veljavni naslov elektronske pošte in izbrati geslo. Ko je uporabniški račun enkrat ustvarjen, lahko uporabnik na spletni strani oblikuje osnutek pritožbe, vnaša spremembe v predhodno ustvarjene osnutke pritožb, predloži pritožbo ali si ogleda pritožbe, ki jih je že predložil. Podrobnosti o uporabniških računih kot tudi vsebina vseh pritožb, ki jih je oblikoval uporabnik, so shranjene v podatkovni zbirki. Do pritožb v podatkovni zbirki lahko dostopa samo uporabnik, in sicer z vnosom svojega gesla. Evropski varuh človekovih pravic in njegovo osebje nima vpogleda v gesla uporabnikov niti v pritožbe, shranjene v podatkovni zbirki. Ko uporabnik predloži pritožbo, se v podatkovni zbirki ustvari elektronsko sporočilo, ki se samodejno posreduje ustrezni službi urada varuha človekovih pravic.

Zbrani podatki se obdelujejo zgolj v želene in jasno določene namene. Subjekt, na katerega se nanašajo podatki, ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in pravico, da popravi vsak podatek, ki je netočen ali nepopoln. Če ima subjekt, na katerega se nanašajo podatki, kakršna koli vprašanja glede obdelave njegovih osebnih podatkov, naj se obrne na nadzornika za varstvo podatkov. Subjekt, na katerega se nanašajo podatki, ima pravico, da se kadar koli obrne na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Na spletni strani Evropskega varuha človekovih pravic lahko včasih najdete tudi povezave do drugih spletnih strani. Ker varuh človekovih pravic nad temi spletnimi stranmi nima nadzora, vam svetujemo, da se informirate o njihovi politiki varstva zasebnosti.