You have a complaint against an EU institution or body?

Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe gromadzone przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy, urzędy Unii oraz agencje oraz swobodnego przepływu takich danych.

Tylko dwie usługi dostępne na niniejszej stronie internetowej wymagają obecnie podania danych osobowych przez użytkownika:

(1) Jeżeli użytkownik pragnie przekazać instytucji wiadomość elektroniczną, może uczynić to, wypełniając formularz online. W formularzu należy podać imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika. Po wypełnieniu formularza, zostaje on przekazany e-mailem do odpowiedniej osoby lub służby w biurze Rzecznika. Zawartość formularza nie jest przechowywana w bazie danych na stronie Rzecznika, ani też udostępniana Rzecznikowi czy jego pracownikom w żadnej innej postaci niż wspomniany powyżej e-mail.

(2) Jeżli użytkownik pragnie przekazać Rzecznikowi skargę za pośrednictwem formularza skargi online, musi najpierw utworzyć konto użytkownika. Użytkownik musi podać ważny adres e-mail i wybrać hasło. Po aktywowaniu konta użytkownk może utworzyć wersję roboczą skargi, zmienić poprzednie wersje robocze skargi, złożyć skargę lub przeglądać już złożone przez siebie skargi. Informacje o koncie użytkownika oraz treść wszystkich skarg utworzonych przez użytkownika są przechowywane w bazie danych. Jedynie sam użytkownik ma dostęp do skarg w bazie danych za pomocą wybranego hasła. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i jego pracownicy nie mają dostępu do haseł użytkowników ani skarg znajdujących się w bazie danych. Gdy użytkownik składa skargę, baza danych tworzy e-mail, który przesyłany jest do odpowiedniej służby w biurze Rzecznika.

Zgromadzone dane osobowe przetwarzane są wyłącznie zgodnie z zamierzonym i jasno określonym celem. Osoby, których dotyczą dane, będą mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych i do wnoszenia do nich zmian, jeżeli okaże się, że są one niedokładne lub niepełne. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, ma jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, powinna je skierować do jednostki działającej w charakterze administratora danych. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje w każdej chwili prawo odwołania się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich znajdują się czasami linki do innych stron internetowych. Jako że Rzecznik nie ma kontroli nad takimi stronami, sugerujemy zapoznanie się z ich polityką ochrony prywatności.