You have a complaint against an EU institution or body?

Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die door de Europese Ombudsman worden verzameld, zullen worden verwerkt met inachtneming van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Momenteel zijn slechts twee diensten op deze website beschikbaar waarvoor persoonsgegevens door de gebruiker moeten worden verstrekt:

(1) Als een gebruiker een elektronische boodschap aan de instelling wil sturen, kan hij/zij dit doen door een onlineformulier in te vullen. Voor het formulier dient de gebruiker een achternaam, voornaam en e-mailadres in te vullen. Zodra het formulier is ingediend, wordt het per e-mail doorgestuurd naar de relevante persoon of dienst in het bureau van de Ombudsman. De inhoud van het formulier wordt niet opgeslagen in een database van de website van de Ombudsman, noch ter beschikking gesteld aan de Ombudsman en zijn medewerkers in een andere vorm dan de hierboven vermelde e-mail.

(2) Indien een gebruiker een klacht wil indienen bij de Ombudsman door gebruik te maken van het onlineklachtenformulier, moet hij of zij eerst een gebruikersaccount aanmaken. De gebruiker moet een geldig e-mailadres vermelden en een wachtwoord kiezen. Zodra de account is geactiveerd, kan de gebruiker een ontwerp-klacht indienen, eerder gemaakte ontwerp-klachten wijzigen, een klacht indienen, of klachten bekijken die hij/zij eerder heeft ingediend. De gegevens van de gebruikersaccount, evenals de inhoud van alle klachten die door de gebruiker zijn opgesteld, worden opgeslagen in een database. Alleen de gebruiker heeft toegang tot zijn/haar klachten in de database, door gebruik te maken van het door hem of haar gekozen wachtwoord. De Europese Ombudsman en zijn medewerkers hebben geen toegang tot wachtwoorden, noch tot de klachten in de database. Indien een gebruiker een klacht indient, vervaardigt de database een e-mail die aan de betreffende dienst in het bureau van de Ombudsman wordt verzonden.

De verzamelde gegevens worden alleen verwerkt voor het beoogde en duidelijk omschreven doel. De betrokkene heeft recht van toegang tot zijn of haar eigen persoonsgegevens, alsmede het recht gegevens die onjuist of onvolledig zijn te corrigeren. Indien betrokkene vragen heeft over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, kan hij/zij zich richten tot de hiervoor aangewezen functionaris die optreedt als functionaris voor gegevensbescherming. De betrokkene heeft het recht zich te allen tijde te richten tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Op de website van de Europese Ombudsman zijn soms links naar andere internetsites te vinden. Aangezien de Ombudsman geen enkele zeggenschap over dergelijke sites heeft raden wij u aan de privacyverklaring van die sites te raadplegen.