You have a complaint against an EU institution or body?

Personas datu aizsardzība

Personas dati, ko apkopo Eiropas Ombuds, apstrādājami saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Tikai divi dienesti, kas pieejami šajā tīmekļa vietnē, pieprasa, lai personas datus iesniedz lietotājs:

1) ja lietotājs vēlas iesniegt iestādei elektronisku ziņu, viņš/viņa aizpilda pieteikuma veidlapu tiešsaistē. Pieteikuma veidlapā nepieciešams norādīt lietotāja uzvārdu, vārdu un e-pasta adresi Pēc iesniegšanas veidlapa pa e-pastu tiek nosūtīta attiecīgajai personai vai dienestam ombuda birojā. Veidlapas saturs ir saglabāts ombuda tīmekļa vietnē, kā arī pieejams ombudam un viņa personālam tikai iepriekš minētā e-pasta formātā;

2) ja lietotājs vēlas iesniegt ombudam sūdzību, izmantojot tiešsaistes sūdzību veidlapu, viņam/viņai vispirms jāizveido lietotāja konts. Lietotājam jāsniedz derīga e-pasta adrese un jāizvēlas parole. Tiklīdz konts ir aktivizēts, lietotājs var uzrakstīt sūdzības uzmetumu, labot iepriekš uzrakstītos sūdzību uzmetumus, iesniegt sūdzību vai apskatīt jau iesniegtās sūdzības. Lietotāja konta dati, kā arī visas lietotāja rakstītās sūdzības, tiek saglabātas datubāzē. Tikai pats lietotājs/-a var piekļūt datu bāzē esošajām sūdzībām, izmantojot izvēlēto paroli. Eiropas Ombuds un viņa personāls nevar piekļūt ne lietotāja parolei, ne datu bāzē esošajām sūdzībām. Kad lietotājs iesniedz sūdzību, datu bāze izveido e-pastu, kurš tiek nosūtīts ombuda biroja attiecīgajam dienestam.

Saņemtos datus apstrādās vienīgi paredzētajiem un skaidri norādītajiem nolūkiem. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tiesības labot datus, kas ir neprecīzi vai nepilnīgi. Ja datu subjektam ir jautājumi par viņa/viņas personas datu apstrādi, viņš/viņa tos adresē personai, kas atbildīga par datu kontroli. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā prasīt palīdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

Eiropas Ombuda tīmekļa vietne dažreiz sniedz saites uz citām interneta saitēm. Ņemot vērā, ka ombuds nekontrolē šādas saites, iesakām Jums pārskatīt šo saišu privātuma politiku.