You have a complaint against an EU institution or body?

Henkilötietosuoja

Kaikkia Euroopan oikeusasiamiehen keräämiä henkilötietoja käsitellään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 säännösten mukaisesti.

Vain kaksi tällä sivustolla tarjolla olevaa palvelutoimintoa vaatii tällä hetkellä käyttäjän henkilötietojen antamista:

(1) Jos käyttäjä haluaa jättää virastolle sähköisen viestin, hän voi tehdä sen täyttämällä online-muotoisen kaavakkeen. Kaavaketta täytettäessä on ilmoitettava etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite. Täytetyn kaavakkeen jättämisen jälkeen se siirretään sähköpostina oikeusasiamiehen viraston asianomaiselle toimihenkilölle. Kaavakkeen sisältöä ei tallenneta oikeusasiamiehen verkkosivuston tietokantaan eikä sitä esitetä oikeusasiamiehelle tai hänen henkilökunnalleen missään muussa kuin edellämainitun sähköpostiviestin muodossa.

(2) Jos käyttäjä haluaa esittää valituksen oikeusasiamiehelle käyttämällä online-muotoista kaavaketta, hänen on ensin luotava käyttäjätili. Käyttäjän on esitettävä voimassa oleva sähköpostiosoite sekä valittava salasana. Kun tili on aktivoitu, käyttäjä voi luoda valitusluonnoksen, muuttaa aikaisempia valitusluonnoksia, jättää valituksen tai katsella aikaisemmin jättämiään valituksia. Käyttäjätiliä koskevat tiedot samoin kuin käyttäjän jo aikaisemmin jättämien valitusten sisältö tallennetaan tietokantaan. Vain käyttäjä itse pääsee tutustumaan tietokannassa oleviin valituksiin valitsemansa salasanan avulla. Euroopan oikeusasiamiehellä ja hänen henkilökunnallaan ei ole pääsyä käyttäjän salasanaan eikä tietokannassa oleviin valituksiin. Käyttäjän jättäessä valituksen tietokanta luo sähköpostin, joka välitetään oikealle käsittelijälle oikeusasiamiehen virastossa.

Kerättyjä tietoja käsitellään yksinomaan aiotussa ja selkeästi määritellyssä tarkoituksessa. Tiedon kohteena olevalla henkilöllä on oltava oikeus saada kaikki häntä koskevat henkilötiedot sekä oikeus korjata niissä olevia virheitä tai puutteita. Jos tietojen kohteena olevalla henkilöllä on jotakin kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, hän voi käyttää seuraavaa palvelutoimintoa rekisterinpitäjä. Tiedon kohteena olevalla henkilöllä on oltava oikeus valittaa milloin tahansa Euroopan tietosuojavaltuutettu.

Euroopan oikeusasiamiehen verkkosivusto tarjoaa toisinaan linkkejä muille nettisivustoille. Koska oikeusasiamies ei pysty valvomaan tällaisia sivustoja, on syytä tutustua näillä sivustoilla noudatettavaan tietosuojapolitiikkaan.