You have a complaint against an EU institution or body?

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής υποβάλλονται σε επεξεργασία  σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Επί του παρόντος, μόνο δύο διαθέσιμες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο υπηρεσίες απαιτούν την υποβολή προσωπικών δεδομένων από τον χρήστη:

(1) Αν ένας χρήστης επιθυμεί να υποβάλει ηλεκτρονικό μήνυμα στον οργανισμό, μπορεί να συμπληρώσει ένα ηλεκτρονικό έντυπο. Σε αυτό το έντυπο, ο χρήστης καλείται να καταχωρήσει επίθετο, όνομα και ηλεκτρονική διεύθυνση. Ύστερα από την υποβολή του, το έντυπο διαβιβάζεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο αρμόδιο πρόσωπο ή την αρμόδια υπηρεσία στο γραφείο του Διαμεσολαβητή. Τα περιεχόμενα του εντύπου δεν αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα του Διαμεσολαβητή ούτε τίθενται στην διάθεση του Διαμεσολαβητή και του προσωπικού του σε οιαδήποτε μορφή εκτός του προαναφερθέντος ηλεκτρονικού μηνύματος.

(2) Αν ένας χρήστης επιθυμεί να υποβάλει καταγγελία στον Διαμεσολαβητή μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου καταγγελιών, πρέπει πρώτα να δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να παρέχει μία ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να επιλέξει ένα κωδικό πρόσβασης. Όταν ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα προσχέδιο της καταγγελίας, να τροποποιήσει παρελθοντικά προσχέδια καταγγελιών, να υποβάλει μία καταγγελία ή να προβάλει καταγγελίες που έχει ήδη υποβάλει. Οι λεπτομέρειες του λογαριασμού χρήστη, καθώς και το περιεχόμενο όλων των καταγγελιών που δημιουργούνται από τον χρήστη αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Μόνο ο ίδιος ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στις καταγγελίες της βάσης δεδομένων, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης που έχει επιλέξει. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του δεν έχουν πρόσβαση ούτε στους κωδικούς ούτε στις καταγγελίες που περιέχονται στην βάση δεδομένων. Όταν ένας χρήστης υποβάλει μία καταγγελία, η βάση δεδομένων στέλνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία στο γραφείο του Διαμεσολαβητή.

Η επεξεργασία των συλλεχθέντων δεδομένων αφορά αποκλειστικά τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και ο οποίος διευκρινίζεται ρητά. Το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα δεδομένα έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και διόρθωσης αυτών εφόσον είναι ανακριβή και ελλιπή. Αν το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα δεδομένα έχει απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να τις απευθύνει στο πρόσωπο που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα δεδομένα δικαιούται να ανατρέξει οιαδήποτε στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Μερικές φορές, ο δικτυακός τόπος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή παρέχει σύνδεση με άλλους δικτυακούς τόπους. Επειδή ο Διαμεσολαβητής δεν ελέγχει αυτούς τους δικτυακούς τόπους, σας συνιστούμε να ελέγχετε την πολιτική τους περί προστασίας του ιδιωτικού βίου.