You have a complaint against an EU institution or body?

Beskyttelse af personoplysninger

Alle personoplysninger, der indsamles af ombudsmanden, skal behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1745 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

På nuværende tidspunkt skal brugeren kun angive sine personoplysninger på webstedet i forbindelse med to tjenester:

(1) Hvis en bruger ønsker at indsende en elektronisk meddelelse til institutionen, kan han/hun gøre dette ved hjælp af en onlineformular. Heri skal brugeren oplyse efternavn, fornavn og e-mailadresse. Når brugeren har sendt formularen, videresendes den via e-mail til den ansvarlige person eller tjeneste ved Ombudsmandens kontor. De oplysninger, der opgives i formularen, registreres ikke i nogen database på Ombudsmandens websted og er heller ikke tilgængelige for ombudsmanden og hans personale udover i ovennævnte e-mail.

(2) Hvis en bruger ønsker at indsende en klage til Ombudsmanden ved hjælp af den elektroniske klageformular, skal han/hun først oprette en brugerkonto. Brugeren skal opgive en gyldig e-mailadresse og vælge et password. Når kontoen er aktiveret, kan brugeren udarbejde et udkast til klagen, ændre i tidligere udkast, indgive en ny klage eller se klager, som han/hun allerede har indgivet. Oplysningerne om brugerkontoen samt indholdet af alle de klager, som brugeren har udfærdiget, lagres i en database, Det er kun brugerne selv, der har adgang til klagerne i databasen ved hjælp af det password, de har valgt. Ombudsmanden og hans personale har hverken adgang til brugerens password eller klagerne i databasen. Når en bruger indgiver en klage, sender databasen automatisk en elektronisk meddelelse, som videresendes til den ansvarlige tjeneste ved Ombudsmandsinstitutionen

De indsamlede oplysninger anvendes kun til det tiltænkte og tydeligt angivne formål. Den registrerede har ret til indsigt i og til berigtigelse af personoplysninger vedrørende den registrerede selv, som er ukorrekte eller ufuldstændige. Har den registrerede forespørgsler om behandlingen af personoplysninger, der vedrører ham/hende, skal de rettes til den registeransvarlige. Den registrerede kan til enhver tid henvende sig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ombudsmandens websted indeholder somme tider links til andre internetsteder. Da ombudsmanden ikke kontrollerer de pågældende internetsteder, anbefales det at tjekke deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.