You have a complaint against an EU institution or body?

Ochrana osobních údajů

Jakékoli osobní údaje shromažďované evropským veřejným ochráncem práv budou zpracovány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Pouze dvě služby z této webové stránky v současné době vyžadují, aby uživatel poskytl osobní údaje:

(1) Pokud uživatel chce odeslat elektronickou zprávu instituci veřejného ochránce práv, stačí vyplnit online formulář. Do formuláře musí uživatel zadat příjmení, jméno a e-mailovou adresu. Jakmile ho potvrdí, formulář je e-mailem odeslán odpovědné osobě nebo oddělení úřadu veřejného ochránce práv. Obsah formulářů se v databázi webových stránek veřejného ochránce práv neuchovává a veřejný ochránce práv a pracovníci jeho úřadu k němu mají přístup pouze prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

(2) Pokud uživatel chce veřejnému ochránci práv podat stížnost pomocí online formuláře stížnosti, musí si nejprve vytvořit uživatelský účet. Uživatel musí uvést platnou e-mailovou adresu a zvolit si heslo. Jakmile je účet aktivován, uživatel může vytvářet předběžné verze stížností, měnit dříve uložené verze, podávat stížnosti nebo prohlížet stížnosti, které již dříve podal. Detaily uživatelského účtu i obsah všech stížností, které daný uživatel vytvořil, se uchovávají v databázi. Pouze uživatel sám má přístup ke svým stížnostem uloženým v databázi, a to pomocí hesla, které si zvolil. Evropský veřejný ochránce práv a jeho pracovníci nemají přístup ani k heslům uživatelů ani ke stížnostem, které jsou uloženy v databázi. Pokud uživatel podá stížnost, v databázi se vytvoří e-mail, který je odeslán příslušnému oddělení úřadu veřejného ochránce práv.

Získané údaje je možné zpracovat výhradně pro uvedené a jasně specifikované účely. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, jsou-li nepřesné či neúplné. Subjekt údajů se může s veškerými dotazy týkajícími se zpracování svých osobních údajů obrátit na subjekt jednající jako osoba odpovědná za zpracování údajů. Subjekt údajů má právo se kdykoli obrátit na evropského inspektora ochrany údajů.

Webová stránka evropského veřejného ochránce práv někdy uvádí odkazy na jiné internetové stránky. Jelikož veřejný ochránce práv nad těmito stránkami nemá žádnou kontrolu, doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich vlastní politikou ochrany soukromí.