You have a complaint against
an EU institution or body?

Europska ombudsmanica pokreće javno savjetovanje u vezi sa sastavom stručnih skupina Europske komisije

Pozadina

Europska je ombudsmanica 19. prosinca 2013. zatvorila istragu povezanu s pritužbom 1682/2010/BEH, koja se, između ostaloga, odnosi na pitanje uravnoteženosti sastava stručnih skupina Europske komisije[1]. Iz istrage Ombudsmanice, izvješća organizacija civilnoga društva te razmjena u okviru neformalnog dijaloga Komisije i određenih zastupnika u Europskom parlamentu o stručnim skupinama vidljivo je da je napredak postignut. No iz tih su izvora također vidljivi i dalje prisutni problemi u postizanju uravnoteženog sastava, dok su zabrinutost osobito izazvale stručne skupine osnivane od rujna 2012. nadalje.

Odluka o pokretanju istrage na vlastitu inicijativu

U skladu sa svojom preuzetom obvezom o pomnom praćenju razvoja događaja Ombudsmanica je odlučila otvoriti istragu na vlastitu inicijativu o sastavu stručnih skupina Komisije.

Usmjerenost i cilj istrage na vlastitu inicijativu

Sadašnja istraga na vlastitu inicijativu odnosi se na sastav stručnih skupina Komisije, ali ne obuhvaća ocjenu rada tih skupina.

Premda je istraga na vlastitu inicijativu usmjerena na aktivne stručne skupine Komisije osnivane od rujna 2012. nadalje, nije isključeno da Ombudsmanica istraži sastav skupina osnovanih prije, nađe li razloga za to.

Istraga na vlastitu inicijativu odnosi se na sistemska pitanja. Njezina namjena, stoga, nije rješavanje pojedinačnih predmeta kao što su, na primjer, oni koji se odnose na neprihvaćanje određene organizacije civilnog društva u stručnu skupinu Komisije. No, naravno, moguće je podnijeti pojedinačne pritužbe Ombudsmanici o takvim slučajevima.

Cilj je istrage na vlastitu inicijativu potaknuti i podržati napore za postizanjem uravnoteženijeg sastava stručnih skupina Komisije.

U prosincu 2013. Komisija je uspostavila novi okvir za civilni dijalog u pitanjima koja obuhvaća zajednička poljoprivredna politika (Odluka Komisije br. 2013/767/EU). S obzirom na to da se na toj osnovi trenutačno odvija odabir članova 14 skupina za civilni dijalog čiji je domaćin Glavna uprava Komisije za poljoprivredu, ključno je da Ombudsmanica iznimno pažljivo prati postupak odabira. Ombudsmanica je stoga odlučila istovremeno otvoriti posebnu istragu na vlastitu inicijativu (OI/2014/BEH) o pitanju uravnoteženog sastava skupina za civilni dijalog čiji je domaćin Glavna uprava za poljoprivredu. Iz toga proizlazi da te skupine nisu obuhvaćene sadašnjom istragom na vlastitu inicijativu.

Javno savjetovanje ‒ poziv na sudjelovanje

Kako bi se svim stranama zainteresiranima za ovo pitanje pružila prilika da obznane svoja stajališta i tako omoguće Ombudsmanici da ih uzme u obzir, Ombudsmanica je odlučila pokrenuti javno savjetovanje, koje je prvi korak njezine istrage na vlastitu inicijativu. Stajališta zainteresiranih strana omogućit će Ombudsmanici da dodatno oblikuje istragu tako da se usredotoči na probleme iz stvarnoga života koji izravno utječu na zainteresirane strane te se potom obrati Komisiji s tim u vezi.

 Javno savjetovanje održat će se na sva 24 službena jezika EU-a.

Što Ombudsmanica traži

Oslanjajući se na pitanja koje je Ombudsmanica spomenula u okviru pritužbe 1682/2010/BEH i koristeći se izvješćima organizacija civilnog društva te neslužbenim dijalogom Komisije i određenih zastupnika u Parlamentu o stručnim skupinama, Ombudsmanica poziva sve zainteresirane strane da pošalju odgovore na sljedeći niz pitanja:

1. Članstvu kojih stručnih skupina Komisije smatrate da nedostaje uravnoteženo predstavljanje mjerodavnih područja stručnosti i interesa? Što je, po Vašem mišljenju, temeljni uzrok neuravnoteženog sastava stručnih skupina Komisije?

2. Horizontalna pravila Komisije o stručnim skupinama omogućavaju Komisiji imenovanje pojedinačnih stručnjaka u svojstvu privatnih osoba. Prema Vašem iskustvu, je li ta mogućnost razlog za veću zabrinutost kad je riječ o uravnoteženom sastavu stručnih skupina i/ili sukobima interesa?

3. Smatrate li da je sadašnja razina transparentnosti dovoljna kad je riječ o sastavu stručnih skupina Komisije, posebice u Registru stručnih skupina Komisije i drugih sličnih subjekata? Konkretnije, omogućavaju li Vam informacije koje objavljuje Komisija da utvrdite koje interese zastupaju članovi stručnih skupina Komisije? Ako ne, vidite li prostora za poboljšanje? Smatrate li da je sadašnja razina transparentnosti dovoljna kad je riječ o radu stručnih skupina, posebice u odnosu na objavljivanje dnevnih redova i zapisnika?

4. U slučajevima kada Komisija objavi poziv na prijavu za članstvo u stručnim skupinama, smatrate li da ti pozivi sadržavaju kriterije odabira pri kojima se dovoljno uzima u obzir potreba za uravnoteženim sastavom stručnih skupina? Ako ne, vidite li prostora za poboljšanje? Prema Vašem mišljenju, može li Komisija učiniti više kako bi podignula razinu svijesti o tim pozivima i tako potaknula prijave? Ako je tako, koje konkretne korake u tom području može poduzeti?

5. Imate li iskustva u prijavljivanju za članstvo u stručnoj skupini Komisije? Ako imate, jeste li se suočili s problemima u postupku prijavljivanja? Ako nemate, jeste li svjesni kakvih problema s kojima su suočene organizacije civilnog društva? Na temelju Vašeg iskustva, odvraćaju li troškovi prijave/nedostatak sustavnih mehanizama povrata sredstava organizacije civilnog društva od prijave za članstvo?

6. Molimo Vas da izrazite svoje mišljenje o tome kojim bi se mjerama moglo doprinijeti uravnoteženijem sastavu stručnih skupina Komisije.

7. Imate li kakvih drugih opaski?

Kako dati svoj doprinos

Odgovore treba poslati Ombudsmanici do 31. kolovoza 2014.

Poštom: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France;

Faksom: +33 (0)3 88 17 90 62;

Elektroničkom poštom: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

Odgovore možete predati na bilo kojem od 24 službena jezika EU-a.

Ombudsmanica namjerava proslijediti primljene odgovore Komisiji i možda ih odluči objaviti na internetu. Autori odgovora koji smatraju da se njihovo ime ne treba objaviti i/ili da njihovi odgovori ne trebaju biti objavljeni, trebaju to napomenuti i objasniti zašto. U potonjem slučaju autori se pozivaju da prilože sažetak koji nije povjerljiv, koji će se proslijediti Komisiji te smije biti objavljen na mrežnoj stranici Ombudsmanice.[1] http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/52942/html.bookmark