You have a complaint against an EU institution or body?

Upphovsrätt

© Europeiska unionen, 1995–2022

Kopiering tillåten med angivande av källan om inte annat anges.

Om förhandstillstånd måste inhämtas för återgivning eller användning av text och multimediasekvenser (ljud, bilder, program osv.) innebär detta att ovanstående generella tillstånd inte gäller. Alla inskränkningar i rätten att använda materialet ska tydligt anges i förhandstillståndet.