You have a complaint against an EU institution or body?

Avtorske pravice

© Evropska unija, 1995-2022

Razmnoževanje je dovoljeno le ob navedbi vira, razen v primerih, kjer je navedeno drugače.

Kadar je treba pridobiti dovoljenje za razmnoževanje ali uporabo besedil in multimedijskih vsebin (zvoka, slik, programske opreme itd.), tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in mora vsebovati jasna določila o morebitnih omejitvah uporabe.