You have a complaint against an EU institution or body?

Autorské práva

© Európska únia, 1995-2022

Šírenie povolené pod podmienkou uvedenia zdroja, pokiaľ nie je uvedené inak.

V prípadoch, kde je potrebné vopred získať povolenie na reprodukciu alebo použitie textových alebo multimediálnych informácií (zvuk, obrazy, softvér atď.), v tom prípade toto povolenie ruší uvedené všeobecné povolenie a jasne určí akékoľvek obmedzenia týkajúce sa použitia.