You have a complaint against an EU institution or body?

Drepturile de autor

© Uniunea Europeană, 1995-2022

Reproducerea este autorizată cu condiţia menţionării sursei, cu excepţia cazului în care există dispoziţii contrare.

Atunci când este necesară o autorizaţie prealabilă pentru reproducerea sau utilizarea informaţiilor sub formă de text şi multimedia (sunete, imagini, software etc.), o astfel de autorizaţie va anula autorizaţia generală de reproducere menţionată mai sus şi va indica în mod clar orice restricţii de utilizare.