You have a complaint against an EU institution or body?

Drittijiet tal-awtur

© Unjoni Ewropea, 1995-2022

Ir-riproduzzjoni hija permessa jekk jissemma s-sors, ħlief jekk jiġi ddikkjarat il-kuntrarju b'mod espliċitu.

Meta jkun meħtieġ permess minn qabel għar-riproduzzjoni jew użu ta' tagħrif f'testi u multimedia (ħsejjes, immaġni, softwer eċċ), dan il-permess għandu jikkanċella l-permess ġenerali msemmi hawn fuq u għandu jindika b'mod ċar kwalunkwe restrizzjoni għall-użu.