You have a complaint against an EU institution or body?

Cóipcheart

© Aontas Eorpach, 1995-2022

Tá atáirgeadh ábhar údaraithe nuair a léirítear an fhoinse, ach amháin nuair a léirítear a mhalairt.

Nuair is gá cead a fháil roimh ré chun faisnéis théacsúil nó ilmheánach a atáirgeadh nó a úsáid (fuaim, íomhánna, bogearraí, agar araile.), cuirfidh an cead seo deireadh leis an gcead ginearálta a léirítear thuas agus leagfar amach go soiléir na srianta a bhaineann leis.