You have a complaint against an EU institution or body?

Autoriõigus

© Euroopa Liit, 1995-2022

Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel, kui ei ole väidetud teisiti.

Kui tekstilise või multimeediateabe (heli, pilt, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on tarvilik eelnev luba, tühistab see ülalmainitud üldise loa ning määrab täpselt mis tahes kasutuspiirangud.