You have a complaint against an EU institution or body?

Ophavsret

© Den Europæiske Union, 1995-2022

Eftertryk er tilladt med kildeangivelse, hvis ikke andet er anført.

Hvor forudgående tilladelse kræves til gengivelse eller brug af tekst- og multimediesekvenser (lyd, billeder, software osv.), erstatter denne tilladelse ovenstående generelle tilladelse og skal klart anføre eventuelle begrænsninger i brugen.