You have a complaint against an EU institution or body?

Autorská práva

© Evropská unie, 1995–2022

Reprodukce je povolena pouze se souhlasem autora, pokud není uvedeno jinak.

Pokud musí být pro reprodukci nebo použití textové nebo multimediální informace (zvuk, vyobrazení, software atd.) získáno předchozí povolení, toto povolení ruší výše uvedené obecné povolení a jasně stanovuje veškerá omezení použití.