You have a complaint against an EU institution or body?

Авторско право

© Европейският съюз, 1995-2021 г.

Възпроизвеждането е разрешено при цитиране на източника, освен ако е посочено друго.

Когато се изисква предварително разрешение за възпроизвеждане или използване на текстова или мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и т.н.), разрешението отменя споменатото по-горе общо разрешение и трябва ясно да посочва всички ограничения за използването.