• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Beslut 8/2017/CEC Europeiska kommissionens oförmåga ge en fullständig och korrekt redogörelse för de händelser som föregick offentliggörandet av olika versioner av ett svar på en parlamentsfråga om Katalonien

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 8/2017/CEC
    Opened on 08 Feb 2017 - Decision on 07 Feb 2017
  • Institution(s) concerned: European Commission

Ärendet gäller kommissionens offentliggörande av en spanskspråkig version av ett svar från nämnda institution på en skriftlig parlamentsfråga om katalansk självständighet. Den spanska versionen av svaret skilde sig från den engelska versionen. Efter det att felet uppdagats rättade kommissionen den spanska versionen så att den överensstämde med den engelskspråkiga. Kommissionen förklarade också att detta berott på ett skrivfel.

Den klagande höll inte med om att den bristande överensstämmelsen berodde på ett skrivfel, utan menade att den felaktiga spanska versionen av kommissionens svar hade offentliggjorts avsiktligt.

Ombudsmannen undersökte ärendet och fann ingen anledning att tro att den spanska versionen av svaret avsiktligt skulle ha offentliggjorts med fel i. Hon fann därför inga administrativa missförhållanden från kommissionens sida i detta avseende.