• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Beslut av Europeiska ombudsmannen om att avsluta sin undersökning på eget initiativ OI/10/2015/NF om Epsos förfarande för att hantera begäranden om omprövning från sökande i öppna uttagningsförfaranden

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: OI/10/2015/NF
    Opened on 17 Jun 2015 - Decision on 21 Dec 2016
  • Institution(s) concerned: European Personnel Selection Office

Denna undersökning på eget initiativ avsåg Europeiska rekryteringsbyråns (Epsos) hantering av begäranden om omprövning från sökande som inte blivit godkända i uttagningsprov. Undersökningen fokuserade särskilt på Epsos dröjsmål när det gällde att svara på sökandes begäran om omprövning.

Ombudsmannen inledde undersökningen efter att hon fått klagomål om att Epso hade stora svårigheter med att hantera begäranden om omprövning inom rimlig tid. Undersökningens syfte var att fastställa om det var systemproblem som orsakade dröjsmålen och att om så var fallet hjälpa Epso att förbättra förfarandet. Undersökningen försökte också se till att tydlig och exakt information om förfarandet för begäran om omprövning ges till de sökande.

Ombudsmannen erkänner att Epso verkligen har ansträngt sig för att förutse och förbereda sig på att hantera toppar i antalet begäranden om omprövning. Epso har också strävat efter att ta itu med dröjsmålen och allmänt förbättra den information som man ger till sökande. Under den period som undersökningen pågått har Epso lyckats åtgärda eftersläpningen av obesvarade begäranden om omprövning.

För att alltför stora dröjsmål ska undvikas i framtiden avslutar ombudsmannen denna undersökning med ett antal förslag som ska hjälpa Epso att se till att alla sökande som begär omprövning får ett skräddarsytt svar i rimlig tid.