• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Onödiga djurförsök inför registrering av kemikalier

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1568/2012/AN
    Opened on 19 Sep 2012 - Decision on 11 Dec 2014
  • Institution(s) concerned: European Chemicals Agency
  • Field(s) of law: Industrial policy and internal market
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Lawfulness (incorrect application of substantive and/or procedural rules) [Article 4 ECGAB]
  • Subject matter(s): Institutional and policy matters
Unnecessary tests on animals by registrants of chemical substances
Author: Stocklib
Copyright: Stocklib ©

Sammanfattning av beslut i klagomål 1568/2012/(FOR)AN mot Europeiska kemikaliemyndigheten

Ärendet, som ingivits av djurrättsorganisationen Peta, rörde omfattningen av Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) befogenheter och skyldigheter enligt Reach-förordningen. Klaganden ansåg att Echa inte gör tillräckligt för att se till att de som ansöker om registrering av kemikalier avstår från att genomföra onödiga djurförsök i syfte att påvisa kemikaliernas säkerhet.

Ombudsmannen undersökte frågan och konstaterade att Echa faktiskt tolkat omfattningen av sina skyldigheter överdrivet restriktivt. Ombudsmannen lämnade därför ett förslag till vänskaplig förlikning till Echa, som berörde myndighetens egen roll men också det samarbete den borde inrätta med medlemsstaternas myndigheter. Ombudsmannen var nöjd med Echas svar och avslutade ärendet.