• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Uppförandekoden för EU:s valobservatörer

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 2635/2010/TN
    Opened on 31 Jan 2011 - Decision on 07 Sep 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: External relations
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Notification of the decision [Article 20 ECGAB]
  • Subject matter(s): Execution of contracts
Hand with voting ballot
Author:
Copyright: Stocklib ©

Sammanfattning av beslut om klagomål 2635/2010/(MB)TN (konfidentiellt) mot Europeiska kommissionen

Klagomålet gäller Europeiska kommissionens påstådda underlåtenhet att informera den klagande om sin upptäckt att denne brutit mot uppförandekoden för EU:s valobservatörsuppdrag.

Efter att ha tjänstgjort som valobservatör för EU informerades den klagande av tredje parter att kommissionen konstaterat att han hade brutit mot uppförandekoden för sådana observatörer. Den klagande ställde sig frågande till det faktum att beslutet inte hade delgetts honom och var orolig för att det skulle påverka hans möjligheter att bli vald till ett framtida valobservatörsuppdrag för EU.

Ombudsmannen identifierade ett antal problem i det förfarande som kommissionen följt. Han blev inte helt övertygad om att den klagandes rättigheter hade respekterats, rättigheter som garanteras dels genom Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, dels genom EU:s kod för god förvaltningssed. Ombudsmannen lade därför fram ett förslag till vänskaplig lösning med åtgärder som kommissionen skulle kunna vidta för att ställa saker och ting till rätta, när det gäller (i) den klagandes personliga situation och (ii) det allmänna förfarande som följts.

När det gäller den klagandes personliga situation ordnade kommissionen saken genom att garantera den klagande att han fortfarande är fullt berättigad att anmäla sig till ett framtida valobservatörsuppdrag för EU.

När det gäller de allmänna förfarandena i samband med brott mot uppförandekoden för EU:s observatörer gav kommissionens svar vid handen att man redan tagit till sig ombudsmannens förslag om att se över dessa förfaranden. Ombudsmannen välkomnade översynen och framförde ett antal synpunkter i det sammanhanget.