• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Kodeks ravnanja za opazovalce volitev EU

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 2635/2010/TN
    Opened on 31 Jan 2011 - Decision on 07 Sep 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: External relations
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Notification of the decision [Article 20 ECGAB]
  • Subject matter(s): Execution of contracts
Hand with voting ballot
Author:
Copyright: Stocklib ©

Povzetek odločbe o pritožbi 2635/2010/(MB)TN (zaupno) zoper Evropsko komisijo

Pritožba je bila vložena, ker Evropska komisija pritožnika domnevno ni obvestila o svoji ugotovitvi, da je kršil Kodeks ravnanja misij EU za opazovanje volitev.

Pritožnik je delal kot opazovalec volitev EU, nato pa so ga tretje osebe obvestile o ugotovitvi Komisije, da je kot tovrsten opazovalec kršil kodeks ravnanja. Pritožnik je bil zaskrbljen zaradi dejstva, da o tej odločitvi ni bil obveščen in da bi ta lahko vplivala na njegove možnosti v zvezi z izborom za prihodnje misije EU za opazovanje volitev.

Varuh človekovih pravic je v postopku, ki ga je uporabila Komisija, odkril več težav. Ni bil popolnoma prepričan, da so bile spoštovane pritožnikove pravice, zagotovljene z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Evropskim kodeksom dobrega ravnanja javnih uslužbencev. Varuh človekovih pravic je zato predlagal sporazumno rešitev, pri čemer je navedel ukrepe, ki bi jih lahko Komisija sprejela za rešitev težav v zvezi s (i) pritožnikovim osebnim položajem in (ii) splošnim postopkom, ki je bil uporabljen.

Komisija je v zvezi s pritožnikovim osebnim položajem zadevo rešila tako, da mu je zagotovila, da bo še naprej popolnoma primeren kandidat za prihodnje misije EU za opazovanje volitev.

V zvezi z njenimi splošnimi postopki za ugotavljanje kršitev Kodeksa ravnanja za opazovalce EU je iz odgovora Komisije razvidno, da je že upoštevala predlog varuha človekovih pravic, naj opravi pregled. Varuh človekovih pravic je pregled pozdravil in v zvezi njim podal nekaj predlogov.