• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Obravnava pritožnikovega zahtevka za dostop do dokumentov

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1161/2010/BEH
    Opened on 22 Jun 2010 - Recommendation on 19 Dec 2011 - Decision on 03 Aug 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Requests for public access to documents [Article 23 ECGAB]
  • Subject matter(s): Dealing with requests for information and access to documents (Transparency)
A pile of documents marked "top secret"
Author:
Copyright: Stocklib ©

Povzetek odločbe o pritožbi 1161/2010/BEH (zaupno) zoper Evropsko komisijo

Pritožnik je nemški študent doktorskega študija. Leta 2009 se je obrnil na Evropsko komisijo in na podlagi Uredbe št. 1049/2001 zahteval dostop do nekaterih dokumentov v zvezi z več postopki za ugotavljanje kršitev, o katerih je takrat odločalo Sodišče. Ti postopki so se nanašali na nekatera carinska vprašanja v zvezi z uvozom orožja in blaga z dvojno rabo. Pritožnikov zahtevek se je v bistvu nanašal na dopisovanje med Komisijo in zadevnimi državami članicami. Komisija je zavrnila dostop do zahtevane dokumentacije. Po tem ko je Sodišče decembra 2009 izdalo sodbe v zgoraj navedenih postopkih, je pritožnik vložil nov zahtevek za dostop. Komisija je dostop znova zavrnila, zato je pritožnik vložil potrdilno prošnjo. Komisija je najprej podaljšala rok za obravnavo navedene prošnje, pozneje pa je pritožnika obvestila, da ni mogla dokončati svojih notranjih posvetovanj.

Pritožnik je v pritožbi varuhu človekovih pravic trdil, da Komisija ni obdelala njegove potrdilne prošnje za dostop do navedenih dokumentov v roku, predvidenem v Uredbi št. 1049/2001. Zatrjeval je tudi, da njena odločitev o zavrnitvi dostopa ni v skladu z zakonodajo. Trdil je, da bi morala Komisija ob upoštevanju trditev iz njegove potrdilne prošnje za dostop njegovo potrdilno prošnjo obravnavati po hitrem postopku in odobriti dostop do zadevnih dokumentov.

Komisija je v svojem mnenju med drugim opozorila na veliko število zadevnih dokumentov in različne spremembe, ki so jih vključevali pritožnikovi zahtevki, kar je povzročilo zamudo pri sprejemanju odločitve. V zvezi z vsebino je poudarila izredno občutljivost zadevnih postopkov za ugotavljanje kršitev. Po njenih navedbah ji dejstvo, da po sodbah Sodišča potekajo naknadna pogajanja z več državami članicami, preprečuje razkrije zahtevanih dokumentov.

Po tem ko so službe varuha človekovih pravic pregledale spis Komisije, je varuh človekovih pravic Komisiji izdal osnutek priporočila. Ker Komisija pritožnikove potrdilne prošnje ni obravnavala v razumnem roku in ni zadovoljivo pojasnila razlogov za zavrnitev dostopa, jo je varuh človekovih pravic pozval, naj pritožnikovo potrdilno prošnjo obravnava po hitrem postopku in mu odobri dostop do zadevnih dokumentov.

Komisija je sprejela osnutek priporočila varuha človekovih pravic in v celoti razkrila dokumente, ki jih je zahteval pritožnik. Čeprav je varuh človekovih pravic izrazil zaskrbljenost zaradi tega, kako dolgo je Komisija potrebovala za sprejetje odločitve o pritožnikovi potrdilni prošnji, je bil zadovoljen, saj je Komisija priznala, da je ta zamuda dejansko neutemeljena, in pozdravil njen konstruktivni pristop, ki ga je sprejela po njegovem osnutku priporočila.