• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Zbytočné testy na zvieratách uskutočnené registrujúcimi chemických látok

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 1568/2012/AN
    Opened on 19 Sep 2012 - Decision on 11 Dec 2014
  • Institution(s) concerned: European Chemicals Agency
  • Field(s) of law: Industrial policy and internal market
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Lawfulness (incorrect application of substantive and/or procedural rules) [Article 4 ECGAB]
  • Subject matter(s): Institutional and policy matters
Unnecessary tests on animals by registrants of chemical substances
Author: Stocklib
Copyright: Stocklib ©

Zhrnutie rozhodnutia o sťažnosti 1568/2012/(FOR)AN na Európsku chemickú agentúru

Sťažnosť, ktorú predložila nadácia PETA, sa týkala rozsahu právomocí a povinností Európskej chemickej agentúry (ECHA) podľa nariadenia REACH. Sťažovateľ bol názoru, že Európska chemická agentúra nevyvinula dostatočné úsilie na zabezpečenie, aby registrujúci chemických látok upustili od vykonania zbytočných testov na zvieratách na účely preukázania bezpečnosti ich látky.

Ombudsmanka túto záležitosť vyšetrila a zistila, že agentúra ECHA bola skutočne pri výklade svojich povinností príliš reštriktívna. Ombudsmanka preto predložila agentúre ECHA návrh na priateľské riešenie týkajúce sa jej úlohy, ako aj spolupráce, ktorú by mala nadviazať s orgánmi členských štátov. Ombudsmanka bola s odpoveďou agentúry ECHA spokojná a prípad uzavrela.