• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Kódex správania volebných pozorovateľov Európskej únie

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 2635/2010/TN
    Opened on 31 Jan 2011 - Decision on 07 Sep 2012
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: External relations
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Notification of the decision [Article 20 ECGAB]
  • Subject matter(s): Execution of contracts
Hand with voting ballot
Author:
Copyright: Stocklib ©

Zhrnutie rozhodnutia o sťažnosti 2635/2010/(MB)TN (dôverné) proti Európskej komisii

Sťažnosť sa týka údajného neupozornenia sťažovateľa Európskou komisiou o jej zistení, že porušil Kódex správania volebnej pozorovateľskej misie EÚ.

Tretie strany informovali sťažovateľa po vykonaní funkcie volebného pozorovateľa EÚ o tom, že Komisia zistila v jeho prípade porušenie Kódexu správania určeného pre takýchto pozorovateľov. Sťažovateľ vyjadril obavy nad skutočnosťou, že o tomto rozhodnutí, ktoré môže ovplyvniť pravdepodobnosť jeho opätovného výberu do volebnej pozorovateľskej misie Európskej únie, nebol oboznámený.

Ombudsman zistil niekoľko nezrovnalostí v postupe, ktorý Komisia uplatnila. Nebol úplne presvedčený o tom, že boli rešpektované práva sťažovateľa, ktoré zaručuje Charta základných práv Európskej únie, ako aj Európsky kódex dobrej správnej praxe. Ombudsman preto navrhol priateľské riešenie a odporúča Komisii opatrenia, ktoré by mohla vykonať, aby napravila (i) sťažovateľovu osobnú situáciu a (ii) vykonaný všeobecný postup.

Pokiaľ ide o osobnú situáciu sťažovateľa, Komisia urovnala prípad poskytnutím uistenia, že sťažovateľ zostáva vhodným kandidátom na opätovné vymenovanie do volebnej pozorovateľskej misie Európskej únie. V súvislosti so všeobecnými postupmi zisťovania porušenia Kódexu správania Európskej únie pre pozorovateľov Komisia v odpovedi poznamenala, že už realizuje ombudsmanov návrh na vykonanie revízie. Ombudsman uvítal revíziu a v súvislosti s ňou poskytol isté návrhy.